• Naujienlaiškis
 • Svarbi informacija apie priėmimą į bakalauro ir vientisąsias studijas

  Stojamieji egzaminai

  2019 m. ketinantys stoti į VDA stojamuosius egzaminus turi laikyti birželio 17 – liepos 5 dienomis  


  Registracija stojamiesiems egzaminams

  Nuo birželio 1 d. – registravimasis vasaros sesijai.
  Registracija: lamabpo.lt


  2019 m. vasaros sesijos stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai

  Architektūros stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

  Dailės krypties stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

  Dizaino krypties stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

  Medijų meno krypties stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

  Restauravimo krypties stojamųjų egzaminų tvarkaraštis

  Papildoma stojamųjų egzaminų sesija (tik dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavusiems pagrindinėje sesijoje)


  Stojamojo egzamino struktūra

  Stojamąjį egzaminą sudarys trys dalys: vertinama atlikta kūrybinė užduotis, kūrybinių darbų aplankas ir stojamasis pokalbis.


  Konkursinio balo sandara

  Stojant į menų krypčių grupės studijų programas brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą neskaičiuojami, juos pakeičia stojamojo egzamino įvertinimas, išskyrus architektūros programas. Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį balą sudaro stojamojo egzamino, matematikos brandos egzamino arba metinio (galutinio), lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir bet kurio dalyko, nesutampančios su kitais dalykais, brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuotų įvertinimų sandaugų iš svertinių koeficientų suma.


  Minimalūs rodikliai

  Nuo 2019 metų įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje minimalus rodiklis stojant į menų studijų krypčių grupės programas yra išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbosĮvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Penkių geriausių metinių vertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7. Vidurkis skaičiuojamas iš privalomų mokytis dalykų. Šie rodikliai netaikomi asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų.


  Jei skubiai reikia atsakymo, norite pasikonsultuoti, kreipkitės į studijų tarnybą nurodytais kontaktais:

  8 (5) 2105454  – Vilniuje

  El. paštas – studijos@vda.ltvda@vda.lt

  Dėmesio! Atsižvelgiant į naujai priimtus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktus, priėmimo tvarka į bakalauro ir vientisąsias studijas gali keistis. Prašome tikrinti pakeitimus svetainėje ir skaityti naujausios datos versijas.


  2019 m. atmintinė stojantiesiems

  2019 m. priėmimo į VDA pirmos pakopos ir vientisąsias studijas taisyklės

  Stojamųjų egzaminų tvarkaraščiai

  Stojamųjų egzaminų aprašai

  VDA neformaliųjų studijų tvarka

  VDA neformaliųjų studijų (klausytojo) sutartis