Iliustracija: Antano Gelgaudo mirtis, iki 1900 m., dailininkas Stefanas Skulskis, Nacionalinės Varšuvos bibliotekos kolekcija.
 

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų 9-12 klasių ir meno mokyklų visų klasių mokinius dalyvauti respublikiniame mokinių piešinių konkurse-parodoje „1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje vado Antano Gelgaudo atminimas“.

 Konkurso-parodos tikslas - skatinant mokinių kūrybiškumą, puoselėti 1830-1831 metų sukilimo bei jo vado Lietuvoje generolo Antano Gelgaudo atminimą bei vykdyti paveldo sklaidą. Vienas iš konkurso-parodos uždavinių: skatinti mokinių domėjimąsi 1830–1831 metų sukilimo istorinėmis aplinkybėmis, šio sukilimo vado Lietuvoje, generolo, Panemunės dvarininko Antano Gelgaudo asmenybe bei raginti kūrybiškai meninėmis priemonėmis šią temą atskleisti. 

Konkursui-parodai pateikiamame kūrinyje gali būti vaizduojama:

 • Generolas Antanas Gelgaudas (įsivaizduojamas portretas, nėra išlikusio nė vieno jo atvaizdo, sukurto iš natūros);
 • kitų sukilimo dalyvių portretai (Antonis Goreckis, Benediktas Dobroslavas Kalinauskas, Jonas Goštautas, Emilija Pliaterytė ir kiti);
 • 1830–1831 m. sukilimo vaizdai (Palangos kautynės, Marijampolės kautynės, Panerių kautynės);
 • Panemunės pilis (pilies konfiskavimas už dalyvavimą sukilime, Gelgaudų iškeldinimas, emigracija);
 • kiti konkurso temą atskleidžiantys motyvai.

Darbai su užpildyta dalyvio anketa priimami iki birželio 21 d.

Darbų vertinimo kriterijai:

 • temos atskleidimas;
 • originalumas ir savitumas;
 • meniškumas ir meistriškumas.

Konkursui-parodai pateikti dailės kūriniai grupuojami, eksponuojami ir vertinami atskirai šiose grupėse:

 • bendrojo ugdymo mokyklų mokinių kūriniai;
 • meno mokyklų mokinių kūriniai;
 • kompiuterinėmis grafikos raiškos priemonėmis sukurti mokinių kūriniai.

Birželio 28 d. - spalio 5 d. Panemunės pilyje vyks dalyvių paroda.
Laimėtojų rezultatai bus skelbiami  liepos 17 d. 
Apdovanojimų ceremonija vyks spalio 5 d.

Konkurso-parodos nuostatai ir dalyvio anketa


Gegužės 24 d. 14 val. mokiniai kviečiami į specialiai parengtą virtualią pamoką, kurioje bus pateikta vaizdinė medžiaga, iliustruojanti 200 metų senumo įvykius ir Lietuvos padėtį sudėtinguose to meto istorijos verpetuose (pamoka vyks VDA Panemunės pilies Facebook paskyroje). Paskaitą skaitys VDA doktorantė, tarpsukiliminio laikotarpio dailės tyrėja - Vaida Ragėnaitė. 


Organizatorius:
Jurbarko švietimo centras

Partneriai:
Vilniaus dailės akademija
Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras
Vinco Grybo memorialinis muziejus