• Naujienlaiškis
 • VDA Nidos meno kolonija ieško direktoriaus


  Skrydis virš VDA Nidos meno kolonijos 8-ojo „Inter-formato“ simpoziumo metu. Kadras iš Zanes Cerpinos video, 2018

  Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija
  E. A. Jonušo g. 3,
  93127 Neringa, Lietuva

  www.nidacolony.lt
  Facebook

  Paraiškų laukiame iki 2018 m. gruodžio 1 d.

  Vilniaus dailės akademijos padalinys Nidos meno kolonija kviečia teikti paraiškas Kolonijos generalinio ir meno direktoriaus pareigoms (vienas visas etatas) eiti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Kadencijos trukmė 3 + 3 metai.

  Nidos meno kolonija

  Neringoje įkurta Nidos meno kolonija (toliau – Kolonija, NMK) vykdo tarptautinę menininkų rezidencijų programą, Nidos doktorantų mokyklą ir kitus šiuolaikinio meno, edukacijos bei meninio tyrimo projektus. NMK siekia kūrybiškai susieti meninę ir mokslinę praktiką, akademiškumą ir neakademiškumą, darbą ir poilsį. Kolonijos veikla apima parodas, konferencijas ir kūrybines dirbtuves, spausdintinius bei skaitmeninius leidinius.
  NMK yra Vilniaus dailės akademijos (VDA), valstybinės aukštosios mokyklos, turinčios fakultetus Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose, padalinys. VDA mokosi apie 2000 studentų, siekiančių vizualiųjų ir taikomųjų menų, dizaino, architektūros ir meno istorijos bakalauro, magistro ir daktaro laipsnių.
  NMK atidaryta 2011 m. Puikiai įrengtas pastatas (2500 kv. m) veikia visus metus, per kuriuos joje gyvena ir dirba apie 50 rezidentų bei apie 700 kitų svečių. Kolonijoje vyksta tiek NMK, tiek kitų institucijų organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, konferencijos, susitikimai, parodos, seminarai, repeticijos, menininkų prisistatymai ir filmų peržiūros.

  Direktoriaus pareigos

  NMK ieško naujo direktoriaus, turinčio solidžios šiuolaikinio meno kuravimo patirties, svarios patirties vadovaujant kultūros institucijai, taip pat platų tarptautinį profesionalų tinklą, atitinkantį NMK veiklos sritis.

  Direktorius turi turėti patikimą tolesnės NMK, kaip pirmaujančio rezidencijų centro Baltijos ir Šiaurės šalyse bei sudėtinės meno universiteto dalies, raidos viziją.

  Direktorius bus atsakingas už NMK valdymą, NMK programos formavimą bei įgyvendinimą. Jis turės vystyti menines ir edukacines NMK veiklas bei stiprinti NMK poziciją šiuolaikinio meno pasaulyje, bendradarbiauti su meno ir edukacijos profesionalais bei plačiąja auditorija, rūpintis strategine NMK plėtra.

  Direktorius vadovaus NMK kasdienei veiklai, įskaitant personalo vadybą, finansų valdymą ir sklandų bendradarbiavimą su Vilniaus dailės akademija. Naujasis direktorius galės pasisamdyti pavaduotoją, kuri(-s) padės tvarkyti einamuosius reikalus.

  Siūlomas mėnesinis atlyginimas yra 1900 Eur (neatskaičiavus mokesčių). Su naujuoju direktoriumi bus pasirašoma trejų metų terminuota darbo sutartis su galimybe ją vieną kartą pratęsti dar trejiems metams. Direktorius turės gyventi Nidoje ir (arba) Vilniuje.

  Tinkamas kandidatas turėtų:

  • turėti viziją, įgūdžių bei profesinės patirties, padėsiančios kurti bei įgyvendinti aukšto lygio menines ir edukacines programas;

  • turėti vadovavimo patirties šiuolaikinio meno ir (arba) meno edukacijos srityse, būti atviras eksperimentams, bet ir nepamiršti siekiamo rezultato, būti nusiteikęs tapti atsidavusiu šios ambicingos institucijos vadovu (vadovavimo kitai rezidencijų programai patirtis būtų privalumas);

  • domėtis naujovėmis bei būti pasiryžęs imtis iššūkių, ieškoti naujų NMK plėtros galimybių tokiose srityse kaip naujų meno produktų kūrimas, praktika grįsti tyrimai, tarpdisciplininis dialogas, formali ir neformali meno edukacija bei auditorijos plėtra;

  • sugebėti ir norėti plėsti NMK partnerių tinklą bei siekti bendradarbiavimo tiek su Lietuvos, tiek su užsienio išoriniais ekspertais;

  • sugebėti išlaikyti institucijos finansinį stabilumą, generuoti papildomas pajamas iš esamos infrastruktūros ir užtikrinti NMK projektų finansavimą iš Lietuvos ir užsienio fondų;

  • būti geras ir patyręs komunikatorius, puikiai rašyti ir kalbėti anglų kalba.

  Paraiškų teikimas ir atranka

  Laukiame reikalavimus atitinkančių kandidatų, nepriklausomai nuo jų pilietybės, paraiškų. Atranka vyks vadovaujantis viešojo konkurso reikalavimais. Direktorių renka NMK Taryba, tvirtina VDA rektorius.

  Paraiškų pateikimo terminas: 2018 m. gruodžio 1 d.

  Paraiškos dokumentai:

  • Gyvenimo aprašymas
  • Motyvacinis laiškas
  • Dvi rekomendacijos

  Paraiškos dokumentus prašome siųsti adresu info@nidacolony.lt