• Naujienlaiškis
 • Kvietimas teikti pasiūlymus 9-ajam Inter-formato simpoziumui apie humoro ir absurdo takumą

  Nidos meno kolonija maloniai kviečia teikti pasiūlymus 9-ajam Inter-formato simpoziumui apie humoro ir absurdo takumą 2019 m. birželio 28–30 d.

  Kuratoriai: Lívia Páldi (Vengrija/Airija) ir Vytautas Michelkevičius (Lietuva).


  Julijonas Urbonas „Kaip gerai praleisti laiką ore“ per 5-ąjį Inter-formato simpoziumą apie laiką, 2015. Andrej Vasilenko nuotrauka

  Kasmet vykstantis simpoziumas šiais metais suves 50 menininkų, kultūros praktikų ir tyrėjų, nagrinėjančių ir kvestionuojančių komiškumo, humoro vaidmenis, jų kritinį potencialą ir absurdo reikšmę šiuolaikiniame mene bei su juo susijusiose teorijose.

  Šį kartą bus klausiama, kaip mes naudojame humorą, kalbėdami apie kompleksiškas ekologijos ir (kultūros)-politikos temas bei jų kuriamas absurdiškas situacijas. Analizuojant skirtingus humoro mechanizmus simpoziume bus siekiama apčiuopti pastarųjų galimybes keisti požiūrį į „tikrovę“, laužyti stereotipus ir kelti iššūkius „tabu“ temoms ar įsitvirtinusioms nuostatoms. Jame bus išbandomas humoras kaip įrankis diskutuojant jautriomis temomis apie rasę, lytį, klasinę struktūrą, etniškumą, seksualumą, smurtą ir asmeninę tapatybę.

  Komiški komunikacijos žanrai (ironija, satyra, komedija, absurdo humoras ir t.t.) dažnai nuvertinami, laikomi tiesiog išdykavimu arba dėl politinio korektiškumo negalimi. Mes, kuratoriai, tikime, kad komiški žanrai – geriausia priemonė apnuoginti absurdiškumus meno ir akademijos pasaulyje, išvaryti mus iš „profesionalumo burbulo“ ir kitaip priartėti prie populizmo valdomos realybės. Mes siūlome mesti iššūkį pernelyg rimtam bendravimo būdui ir apmąstyti humoro potencialą savikritikai bei savirefleksijai.

  Simpoziumo metu dalyviai ieškos kelių, kuriais meninis arba kuratorinis kūrinys išplėstų politinės kritikos ir tradicinės satyros ribas, įtraukdamas nuorodas iš meno ir kultūros istorijos, bei padėtų pažvelgti į sąmojį kaip į „inovatyvų veiksmą“, galintį komentuoti kultūrines, politines ir socialines paraleles.

  Įtraukiant regioninį aspektą, simpoziume taip pat bus siekiama pažvelgti į lokalų postsovietinį ir postsocialistinį būvį ir juokingas, net absurdiškas, situacijas, įvykstančias, kai praeitis susiduria su dabartimi, Rytai susitinka su Vakarais, periferija su centru, menas – gyvenimu, lokalus su globaliu. Skirtingos sesijos gali vykti skirtingomis kalbomis (ne tik anglų, bet lietuvių ir kitomis), kadangi humoras yra glaudžiai susijęs su kontekstu ir kalba.

  Simpoziumas, vykstantis pajūrio kurorte, Nidoje, kviečia dalyvius iš skirtingų sričių permąstyti, sukurti skirtingas humoro strategijas ir sujungti iš pirmo žvilgsnio nesuderinamus žanrus. Tai galėtų būti komiksų skupltūra, stand-up‘as kaip akademinė paskaita, satyrinis pasivaikščiojimas, absurdiškas žygis, „Humoro SPA“ ir t.t.


  Kira O'Reilly (UK/FIN) „Nederanti jūra“, menininkės pasivaikščiojimas / performansas / pranešimas 6-ojo Interformato simpoziumo metu, 2016. Andrej Vasilenko nuotrauka

  SIMPOZIUMO POBŪDIS

  Tris dienas ir naktis tarpdisciplininis simpoziumas kurstys dialogą tarp meninio, humoristinio ir mokslinio tyrimų su pristatymais ir performansais miškuose, tarp slenkančių kopų, skirtingose Kolonijos erdvėse ar pakrantėse (pajūrio ir pamario). Skirtingos vietos skatins toliau kritiškai diskutuoti ir kurs atsipalaidavusią ir atostogišką nuotykių atmosferą.

  Simpoziumo formatas svyruoja tarp konferencijos ir festivalio, bet, atsižvelgiant į vietos atokumą, visi esantys bus aktyvūs dalyviai. Tik dalis vakaro programos bus vieša netikėtai publikai. Taip pat pakviesime 3–4 rezidentus keturias savaites kurti naujus kūrinius. Daugiau informacijos apie simpoziumą idėją ir formatą rasite buvusių simpoziumų dokumentacijose:

  http://nidacolony.lt/lt/projektai/simpoziumas

  FAKTAI

  Patvirtinti dalyviai: Žygimantas Kudirka (LT), Lissette Olivares (USA), Julijonas Urbonas (LT), Olav Westphalen (DE/SE), Gernot Wieland (AT/DE) ir kiti.

  Parama: visiems atrinktiems dalyviams iš dalies padengiamos išlaidos kelionei (iki 200 EUR), suteikiamas apgyvendinimas ir maitinimas simpoziumo metu. 

  KAIP TEIKTI PARAIŠKAS

  Prašome pasiūlymus bei CV ir/arba portfolio iki 2019 m. kovo 15 d. teikti elektroniniu paštu info@nidacolony.lt, temos skiltyje nurodžius „2019 m. simpoziumo dalyvis”.

  Pasiūlyme (iki 388 žodžių teksto ir 3 vaizdų) pateikite pageidaujamą pristatomo kūrinio formatą, vietą ir trukmę. Spręsdami dėl formato ar lokacijos, daugiau informacijos bei vaizdų galite rasti buvusių simpoziumų programose ir dokumentacijoje.

  Taip pat galite pridėti į CV vedančią nuorodą (jeigu reikia – prisegti 1 PDF failą).

  Simpoziumą organizuoja VŠĮ MENE bendradarbiaujant su VDA Nidos meno kolonija.
  Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.