Sėkmingai užbaigtas VDA antreprenerystės programos projektas

Vienas iš strateginių Vilniaus dailės akademijos tikslų – aukšto, tarptautiniu mastu reikšmingo meninės kūrybos, meno ir mokslo tyrimų lygio siekis. Akademijoje sutelktas aukšto lygio intelektinis potencialas, nuolat aktyviai siekiama plėsti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo apimtį, diegti antreprenerystės (verslumo) veiklas ir reikšmingai stiprinti jos kultūrą, skatinti tyrėjus dalintis žiniomis ir mokslo plėtros pasiekimais. Ką tik sėkmingai užbaigto projekto „Kompetencijos centrų veiklos skatinimas: Vilniaus dailės akademijos antreprenerystės programa“ tikslas – įgyvendinti nacionalinių ir ES strateginių inovacijų sektoriaus, ypač dizaino srities, komercinimo iššūkius ir stiprinti MTEP veiklas Akademijoje. Jį finansavo Europos regioninės plėtros fondas, bendra projekto vertė – 689 524,18 Eur.

„Tai buvo unikali patirtis, kai kartais eidami eksperimentiniu keliu ir tiksliai nežinodami, kur jis nuves, sugebėjome įvykdyti projektui iškeltus tikslus, atradome naujų dalykų ir pasimokėme ateičiai. Manau, kad VDA kūrėjams dalintis žiniomis, įžvalgomis ir patirtimi reikia nuolat, nes tik tai skatina tobulėjimą ir kompetencijų ugdymą. Visi kartu pasiekėme tikrai daug“, – teigė šį projektą administravusi VDA Projektų skyriaus vedėja Irena Turčinavičienė.

VDA gimė 16 inovatyvių prototipų

Projekte dirbo: 10 tyrėjų, 7 projektų vadovai – antrepreneriai. Jo metu sukurta 16 naujų MTEP (mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros) produktų. Norint sėkmingai vystyti mokslo įstaigoje sukurtus MTEP produktus, parengta 16 komercinimo strategijų, lnubrėžiančių gaires, kaip pristatyti juos visuomenei vietos ir tarptautiniu mastu.

Svarbiausi rezultatai – 2023 m. sudarytos 12 MTEP ūkio subjekto užsakymo sutarčių su verslo įmonėmis kūriniams, kuriuos sukūrė projekto dalyviai.

Mokymasis per kūrybą ir eksperimentus

Projekto vykdymo metu įgyvendintos trys kūrybinės dirbtuvės. Telšių fakultete vyko tvaraus frito (žemos lydymosi temperatūros stiklo) „Cinivitro“ gamybos eksperimentinės dirbtuvės. Vilniaus fakultete surengtas MTEP produktų pristatymas dalyvaujant vienam iš garsiausių automobilių dizainerių Frank Stephenson. Atviras kūrybines dirbtuves

„Tvarus dizainas ir inovacijos baldų pramonėje“ vesti pakviestas vienas žinomiausių Danijos dizainerių Boris Berlin, tarptautinėje dizaino scenoje išgarsėjęs įvairius apdovanojimus pelniusiais dizaino objektais bei eksperimentinių gamybos metodų taikymu.

Prisistatymas tarptautinėse arenose

Tvari apsauginė ir dekoratyvi stiklo danga – glazūra „Cinivitro“ buvo pristatyta Milano dizaino savaitėje, parodoje „Materialized“. Keturių antreprenerystės projekto tyrėjų- dizainerių darbai – kompleksinė koklių rekonstrukcijos sistema (R. Dovydėnas), „Cinivitro“, juvelyrinių papuošalų kolekcija „Perkrauti (Reload) akmenys“ (I. Laskevičiūtė), ir biologiškai skaidžios pakuotės iš dumblių pagrindu sukurtos medžiagos (A. Platūkytė) eksponuoti Nyderlandų dizaino savaitėje, vykusioje Eindhovene.

2022 m.. spalio 27–30 d. Vokietijoje, Niurnberge, vykusioje inovacijų parodoje „iENA“ pristatyti MTEP produktai: gerųjų vabzdžių viešbutis (D. Orlenok), unifikuota rankos pirštų protezų sistema (S. Milišauskas), modulinė sistema „Iziconn“ (I. Kuncevičius) ir praktinio nuotolinio mokymo įrenginys „Edurega“ (D. Juozulynas). Jie pelnė keturis medalius už geriausius produktus novatorių parodoje.

Pasauliniame medicinos technologijų ir inovacijų renginyje „MEDICA“, 2022 m. lapkritį vykusiame Diuseldorfe, pristatyta pirštų protezų sistema, ligų simptomų diagnostikos prietaisas „Wave H“ (J. Rudis) ir konceptualus laikysenos korektorius „CoreGo“ (A. Tartilė).

Potencialių partnerių paieška, siekiant vystyti MTEP produktus, vykdyta tarptautinėje dizaino ir namų interjero parodoje „Maison & Objet 2023“, vykusioje Paryžiuje. Stokholmo baldų mugės „Greenhouse” erdvėje plačiajai visuomenei ir verslo atstovams pademonstruoti augalų plokštės ir sėdimųjų eko-baldų dizaino elementai (I. Valentinienė), socialinės interakcijos erdvė skirtingų neurotipų vaikams „Kukubu” (G. Žilytė) bei biologiškai skaidi kieta biomedžiaga pieno pagrindu (V. Balčiūnaitė).

Stokholmo baldų mugės lankytojų dėmesį ypač traukė tyrėjų siūlomos naujos tvarios baldinės medžiagos ir atlikti tyrimai.

MTEP produktai pristatyti tarptautinėje baldų ir šviestuvų parodoje „Feria Habitat Valencia“ bei Nyderlandų dizaino savaitės „Dutch Design Week“ renginiuose Eindhovene.

Projekto nauda ir pasiekimai

Nuolat besikeičianti verslo ir ekonomikos aplinka reikalauja strateginio mąstymo, veržlumo bei inovatyvių žinių. Antreprenerystė sudaro prielaidas įžvelgti unikalių dizaino idėjų poreikį rinkoje ir organizuoti reikiamus išteklius šioms idėjoms įgyvendinti.

Matydami sėkmės pavyzdžius, VDA bendruomenės nariai yra linkę labiau įsitraukti į mokslines veiklas ir aktyviau kelti savo kompetencijas. Akivaizdi projekto nauda matoma ir studentams – MTEP produktų komercializavimo procesas sukuria progas organizuoti bendras studentų, tyrėjų ir verslo atstovų kūrybines dirbtuves. Jų metu ieškoma naujų dizaino objektų ar jiems realizuoti reikalingų medžiagų pritaikymo formų, galimai atrandami nauji konkurencingi MTEP produktai.

Projektų skyrius administravo ir visa apimtimi koordinavo šio projekto įgyvendinimą, užtikrino reikalingos informacijos teikimą  projekto vykdymo priežiūrą atliekančiai Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA): pristatė projekto eigą, teikė tarpines vykdančios darbo grupės veiklos ataskaitas, rengė  mokėjimo prašymus ir keitimo raštus bei atliko kitus projekto finansavimo sutartyje nustatytus veiksmus.