Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama 700 metų Vilniaus jubiliejui”

2023 m. gegužės 30 d. 18 val. Nacionalinėje dailės galerijoje prof. dr. (hp) Giedrės Jankevičiūtės paskaita „Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948: vienas miestas – daug pasakojimų“. Paroda ir jos kontekstai

„Vilnius, Wilno, Vilne 1918–1948: vienas miestas – daug pasakojimų“ – taip vadinasi paroda, 2023 m. gegužės 23 d. atidaryta Krokuvos nacionaliniame muziejuje, o lapkričio 9 d. atversianti duris Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje (kuratoriai – Giedrė Jankevičiūtė ir Andrzej Szczerski).

Giedrė Jankevičiūtė savo paskaitoje pristato parodos rengimo motyvus, jos struktūrą, turinį ir galimą reikšmę Lietuvos ir Lenkijos meninės kultūros, ypač vaizduojamojo meno, istoriografijai. Pasirinktu chronologiniu laikotarpiu Vilnius buvo tikras kultūros maišymosi katilas, paribio miestas savo daugiautautiškumu ir dinamika primenantis Lvovą ar Triestą, patyręs gyventojų kaitą su pliuso ir minuso ženklais. Tačiau šis įdomus ir savitas miestas, o pirmiausiai tarpukario Vilnius dar nėra patekęs nei į Europos, nei net į Lenkijos meninės kultūros žemėlapį, ir Lietuvoje, ir Lenkijoje egzistuoja tik gana uždaros žmonių grupės, besidominčios to laikotarpio Vilniaus istorija. Dažniausiai tai žmonės, turintys asmeninių ryšių su šiuo miestu. Todėl šią parodą galima laikyti pirmuoju bandymu integruoti tarpukario Vilniaus dailę į platesnį regiono kultūros istorijos naratyvą, pateikti įtikinamą tarpukario Vilniaus dailės ir dailės gyvenimo vizualinę rekonstrukciją. Parodos naratyvas integruoja žydų bendruomenės menininkų kūrybą, atskleidžia, kaip ir kiek į miesto meninį gyvenimą po 1939 m. įsiliejo lietuvių menininkai iš Kauno, gana išsamiai pristato moterų dailininkių kūrybą.

Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė – dailės istorikė ir parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Dailės istorijos ir vizualiosios kultūros tyrimų skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė. Dabartinių jos mokslinių interesų centre – okupuotų šalių meninė kultūra, kurią jį tiria gilindamasi į XX a. vidurio, tiksliau Antrojo pasaulinio karo metų laikotarpio (1939–1944), Lietuvos dailės ir meninį gyvenimą. Tyrimų rezultatus mokslininkė nuolat skelbia akademiniuose tekstuose ir parodų kataloguose lietuvių ir kitomis kalbomis, šiuo metu rengia juos apidendrinančią monografiją.

Registracija į paskaitą

Tiesioginė renginio transliacija

Prof. dr. (hp) Giedrė Jankevičiūtė