• Naujienlaiškis
 • Panemunės pilyje veikia VDA Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Telšių ir Aukštųjų studijų fakultetų studentų kursinių darbų paroda „Meno menės“. 

  Tai antroji visos Akademijos paroda, pristatanti VDA Studijų programas ir studentų akademinį kelią į profesionaliąją kūrybą, studentų ir dėstytojų bendradarbiavimo rezultatus, asmeninius atradimus. Parodoje eksponuojami studentų architektūros, tapybos, grafikos, tekstilės, restauravimo, interjero, kostiumo, daiktų dizaino, animacijos bakalauro ir magistrantūros kursiniai darbai.

  Parodos idėjos autorė VDA Studijų prorektorė prof. Eglė Ganda Bogdanienė,  kuratorė Rima Blažytė.

  Parodą lydi konferencija „VDA 2019. Menas, mokslas, studijos“, kurioje buvo pristatytas VDA Strateginis veiklos planas 2019-2021, programa „Geresnė akademija“, stojamųjų egzaminų pokyčiai, artėjantis studijų krypčių vertinimas, VDA fakultetų aktualijos. 

  KONFERENCIJOS PRANEŠĖJAI

  Rektorius prof. Audrius Klimas – „Geresnės Akademijos vizijos“.

  Prorektorė studijoms prof. Eglė Ganda Bogdanienė – „Stojančiųjų ir studentų skaičiaus kaita, Stojamųjų egzaminų aktualijos“.

  Studijų kokybės skyriaus vedėja doc. dr. Vitalija Gražienė –  „Naujas studijų kokybės vertinimo ciklas – kodėl, kas, kaip ir kas iš to?“.

  Vilniaus fakulteto dekanas doc. Česlovas Lukenskas – „Grįžtamojo ryšio apklausų refleksijos“.

  Telšių fakulteto dekanas doc. Ramūnas Banys – „Telšių fakultetas. Iššūkiai, pokyčiai, aktualijos“.

  Klaipėdos fakulteto dekanas prof. Alvydas Klimas –  „Akademinė, finansinė perspektyva; studentų skaičiaus didinimo, (naujų programų); pedagoginio personalo kvalifikacijos kėlimas klausimai“.

  Grafikos katedros prof. Kęstutis Vasiliūnas – „Profesinės praktikos tarptautiniame kontekste“.

  Studentų darbų nuotraukas rasite galerijoje.