• Naujienlaiškis
 • Papildomas priėmimas į valstybės nefinansuojamas magistrantūros studijas

  PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Į VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS MAGISTRANTŪROS STUDIJAS

  Programa: Kultūros vadyba ir kultūros politika

  Konkursinio balo sandara

  Studijų programa

  Specializacija

  Kokio pasirengimo asmenys priimami

  Atrankos kriterijai

  Konkursinio balo formulė

  Kultūros vadyba ir kultūros politika (Vilniuje)

   

  Į magistrantūros studijas priimami asmenys, baigę aukštojo universitetinio mokslo pirmosios studijų pakopos bet kokios studijų krypties programas bei aukštojo neuniversitetinio mokslo pirmosios studijų pakopos kultūros vadybos ar artimos krypties studijų programas, įvykdę VDA UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedros numatytą išlyginamųjų studijų programą. 

  Bd - bakalauro studijų pažymių vidurkis, Bd - bakalauro studijų pažymių vidurkis,

  Bv – bakalauro baigiamojo teorinio darbo (baigiamojo egzamino (-ų)) pažymys,

  Buž - bakalauro studijų užsienio kalbos pažymys,

  Ep - stojamojo pokalbio pažymys (Ep

  0,1Bd + 0,2Bv + 0,2Buž +0,5Ep.

  Egzamino pradžia, 2018 m. liepos 10 d., 10 val.,

  UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos katedra, Maironio g. 3, Vilnius.

  Papildomą informaciją žiūrėti:

  PRIĖMIMO Į VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS ANTROSIOS PAKOPOS STUDIJAS 2018 METAIS TAISYKLĖS“.