Kultūros ministerija paskelbė kasmetinio Knygos meno konkurso nugalėtojus – tarp jų VDA studentai ir dėstytojai

Konkurse varžėsi 113 leidinių, išleistų 2022 metais, juos pateikė 60 leidėjų. Premijomis ir diplomais įvertinta 21 knyga: bus įteikta Pagrindinė metų premija, po piniginę premiją ir du diplomus – kiekvienoje iš šešių teminių kategorijų; Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija taip pat skiria po apdovanojimą. Visas konkursui pateiktų leidinių sąrašas jau buvo paskelbtas anksčiau.

Kultūros ministerija konkursą organizuoja ir kuruoja nuo 1996 m. Apie puikią knygos visumą, vertą savojo apdovanojimo, kalbama tada, kai už skirtingus jos sukūrimo procesus atsakingi žmonės tampa vieninga komanda – todėl ir konkurso diplomai įteikiami knygos komandai – dailininkui (bei maketuotojui), iliustratoriui, leidėjui ir spaustuvininkui; piniginės premijos išmokamos tik knygos dailininkui (apipavidalintojui).

Pagrindinė metų premija paskirta VDA Kauno fakulteto absolventei Ievai Stankutei už knygą „Apie Bambą / About the Belly Button“ (sudarytojas doc. Gintaras Česonis, išleido Kauno fotografijos galerija, spausdino „Standart Impressa“). Pirmoji (vienetinė) knygos versija pirmiausia buvo parengta kaip Kauno fakulteto Taikomosios grafikos studijų programos baigiamasis darbas (darbo vadovas doc. Gintaras Česonis) ir tik vėliau išleista kaip tiražinė, tačiau ypatinga, itin daug rankų darbo reikalavusi knyga.

„Knyga skirtingų žanrų ir įmantri: joje įvairiais pasakojimo ir knygos elementų sluoksniais įsirišusios istorijos. Teksto ir vaizdo dialogas kyla iš esminių atspirties taškų, jie stebina išnirdami skirtingose popieriaus struktūrose, užkoduotose prasmėse, raštuose, detalėse, žinynų elementuose, raižiniuose, karpiniuose; vidinė ir išorinė visuma kuria „kardiograminį“ ir itin gyvą motinystės aspektų vaizdavimą laike, vedančiame begalybėn. Tai itin autentiška ir universali gyvenimo dokumentika, rimta, bet tuo pačiu ir nerūpestinga“, – komisijos narių įspūdžius apie šių metų pagrindinės premijos knygą-laureatę perteikia ministerijos konkurso kuratorė Rūta Lazauskaitė.

Tarp kitų konkurso laureatų – VDA Grafikos katedros dėstytoja, doc. Agnė Dautartaitė-Krutulė, studentai Rokas Bilinskas ir Leonardas Mekionis. Premija skiriama už knygą vaikams „Dra ta ta''. Stasio Ušinsko marionečių pokalbis su lėlininku Rimantu Driežiu“ (leidinio sumanytoja ir iniciatorė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, idėjos autorė Sigutė Chlebinskaitė); Dailininkė Agnė Dautartaitė-Krutulė, iliustracijos ir maketas: Rokas Bilinskas, Leonardas Mekionis, 3D lėlių moduliacija: Antanas Skučas, Margarita Valionytė, išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, spausdino „BALTO print“).

Daugiau informacijos apie konkursą