Vadovaujantis VDA stipendijų studentams skyrimo nuostatais, studentai gali teikti paraiškas vienkartinei tikslinei stipendijai studentų mokslinės, tiriamosios, kūrybinės veiklos ir parodų projektams paremti.

Studentai, norintys pretenduoti į stipendiją, iki spalio 15 d. el. paštu studijos@vda.lt turėtų atsiųsti prašymą bei numatomų veiklų aprašymą. Kartu su prašymu būtina pateikti katedros vedėjo arba studijų programos komiteto vadovo, arba dalyko dėstytojo rekomendaciją.

Prašymo forma

Išsamesnė informacija apie VDA studentams skiriamas stipendijas, jų rūšis ir skyrimo kriterijus rasite VDA Stipendijų skyrimo nuostatuose.