Informuojame, kad iki spalio 10 d. (imtinai) Valstybinis studijų fondas vykdo prašymų priėmimą socialinei stipendijai 2021 m. rudens semestre gauti. 

Prisijungus fondo interneto tinklalapyje prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS ,,PARAMA“, elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą „Socialinė stipendija SS 2021 m. rudens semestras“.

Socialinę stipendiją gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:
- yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
- turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
- yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Išsamesnė informacija