VDA studentų dėmesiui!

Jeigu norite padėti ukrainiečių pabėgėliams ir gauti už tai atlygį, susisiekite su Tautos fondu.

Nnorintiems per atostogas padėti pabėgėliams iš Ukrainos, Fondas skiria stažuočių stipendijas.

Daugiau informacijos apie organizacijas, kuriose galėsite stažuotis, rasite Tautos fondo internetiniame puslapyje: tautosfondas.org/parama/stažuotes

Duagiau informacijos suteiks ir Tautos fondo Lietuvos atstovybės reikalų tvarkytoja Vida Lelkaitienė adresu: vida.lelkaitiene@gmail.com, tel. +370 675 74979.

Tautos fondas (Lithuanian National Foundation) yra lietuvių išeivijos labdaros organizacija iš Jungtinių Amerikos Valstijų, kurios tikslas -  demokratijos Lietuvoje raida, lietuvių tautos savitumo išsaugojimas, jaunimo išsilavinimo didinimas bei tautinio sąmoningumo didinimas. Tautos fondo lėšas sudaro narių aukos bei testamentu paliekamas turtas.