• Naujienlaiškis
 • Fotografijos ir medijos meno laboratorijos inventoriaus išdavimo tvarka Vilniaus fakultete karantino laikotarpiu

  • Prioritetas išduoti inventorių išsinešimui yra diplomantai, t.y. bakalauro studijų programų 4 kurso ir magistrantūros studijų programų 2 kurso studentai.
  • Užklausą dėl inventoriaus rezervacijos siųsti el. paštu gintas.kavoliunas@vda.lt iš akademijos pašto @stud.vda.lt.
  • Kokio reikia inventoriaus bei išdavimo laikas yra derinamas su Laboratorijos vedėju el. paštu gintas.kavoliunas@vda.lt.
  • Dėl konkretaus inventoriaus rezervacijos būtinas darbo vadovo patvirtinimas elektroniniu laišku, kad šios priemonės yra reikalingos studento darbo užduočiai atlikti. Siųsti Laboratorijos vedėjui el. paštu gintas.kavoliunas@vda.lt  
  • Paruošta aparatūra (ar inventorius) išduodama studentui bekontakčiu būdu, laikantis visų apsauginių karantino sąlygų, prie pagrindinio įėjimo durų adresu Maironio g. 3, ne ilgesniam kaip 7 kalendorinių dienų laikotarpiui.
  • Studentas vienas atvyksta pasiimti išduodamą inventorių, iš anksto sutartu, suderintu tiksliu laiku.          
  • Atvykęs studentas paskambina laboratorijos darbuotojui telefonu, kuris nurodytas rezervacijos patvirtinimo laiške.    
  • Studentas privalo turėti galiojantį savo studento pažymėjimą, būti užsidėjęs respiratorių ar apsauginė veido kaukę, mūvėti apsaugines pirštines.
  • Per stiklą darbuotojui parodęs savo studento pažymėjimą, studentas nuo durų atsitraukia saugiu atstumu, didesniu negu 2 metrai.
  • Darbuotojas padeda išduodamą aparatūrą už durų lauke.
  • Elektroniniu būdu studentui patvirtinta išduodamo inventoriaus rezervacija prilygsta išduodamo inventoriaus registracijai pasirašytinai Inventoriaus išdavimo registravimo žurnale, ir galioja iki inventorius bus grąžintas.
  • Prieš grąžinant išduotą inventorių, grąžinimo dieną, aparatūra ir jos dalys turi būti nufotografuotas iš visų pusių, ir nuotraukos turi būti atsiųstos elektroniniu paštu gintas.kavoliunas@vda.lt.
  • Už sugadintą išduotą išsinešimui VDA materialinį turtą studentas atsako Studijų sutartyje numatyta tvarka.
  • Studentas aparatūrą ar inventorių grąžina bekontaktiniu būdu, iš anksto suderinęs su laboratorijos darbuotoju tikslų grąžinimo laiką.
  • Studentas, atvykęs tiksliu laiku adresu Maironio g. 3, prie pagrindinio įėjimo durų paskambina laboratorijos darbuotojui sutartu telefono numeriu.
  • Darbuotojui atėjus, lauke studentas grąžinamą inventorių sudeda į paliktą specialų maišelį, taip pat įdeda užrašą su savo pavarde ir grąžinimo data ir atsitraukia saugiu atstumu, didesniu kaip 2 metrai.
  • Darbuotojas privalo dėvėti apsauginę veido kaukę, mūvėti apsaugines pirštines ir, paėmęs grąžintą inventorių su maišeliu, padeda į specialiai tam skirtą saugojimo vietą, išdezinfekuotą spintelę, 72 valandų karantinavimui patalpoje Nr. 408.