• Naujienlaiškis
 • „Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras pavasarį išleido solidžią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tarp dviejų tūkstančių asmenybių galima rasti per 700 mokslų daktarų, spausdinamos Lietuvos mokslo premijos laureatų bei Lietuvos mokslų akademijos narių biografijos. Galima džiaugtis, kad 164 asmenybės savo gyvenimą susiejo su Vilniaus dailės akademija – čia studijavo ar dirba. Antrajame tome spausdinamos šių ir daugelio kitų Vilniaus dailės akademijos absolventų ir darbuotojų biografijos: prof. Juozo Adomonio, doc. Arvydo Ališankos, tekstilininkės prof. Eglės Gandos Bogdanienės, dailininkų Kęstučio Balčikonio, Valerijono Vytauto Jucio, Jūratės Stauskaitės, skulptorių Algirdo Boso, Juozo Kalinausko, Gedimino Karaliaus, vitražisto Broniaus Bružo, keramikų Konstancijos Dzimidavičienės, Ryto Jakimavičiaus, scenografų Aleksandros Jacovskytės, Gintaro Makarevičiaus, grafiko Kęstučio Kasparavičiaus, vizualaus meno kūrėjo Žilvino Kempino, stiklo menininko Remigijaus Kriuko, restauratorės Bronislavos Kunkulienės, medijų meno kūrėjo Deimanto Narkevičiaus, scenografės, knygos dailininkės Jūratės Račinskaitės, dailininkės tapytojos Gražinos Janinos Vitartaitės ir daugybės kitų.
  Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.
   

  Asmenybė – daugiabriaunis įvardijimas. Pirmiausia – tai ne minios atstovas. O jei ji ir stovi minioje – tai apie ją sklinda šviesa. Asmenybė – tai žmogus, giliai mąstantis ne tik apie save, bet ir apie savo kraštą, jo likimą, savo visuomeninį ir kultūrinį pasirinkimą. Jam rūpi ir globalūs reiškiniai. Jam dažnai skauda dėl to, kam daugelis lieka abejingi.

  Dailininkas, fotomenininkas Vladislavas Rimantas  Dichavičius

  Asmenybė – tai nestandartinio mąstymo žmogus, kūrybingas, darbštus. Jo darbai, kūryba turėtų palikti ką nors vertingo kitiems žmonėms, ką nors, kas pakylėtų dvasią, žadintų pagarbą žmogaus veiklai, nepriklausomai nuo to, ar ši veikla materialinė, ar dvasinė.

  Dailininkas vitražistas doc. Konstantinas Eugenijus Šatūnas

  Manau, asmenybe negimstama. Ją formuoja aplinka, gyvenimo būdas ir tikslai. Žmogaus gyvenimą lemia vertybių pasirinkimas, prasmės ieškojimai  ir atradimų sėkmė. Pareigos suvokimas asmenybę keičia, idealai – tobulina, dorybės – vysto.

  Dailininkė grafikė, tarptautinių parodų, plenerų ir simpoziumų kuratorė ir organizatorė Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė

  Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija. Nors, atrodo, kalbama apie neseną laiką, tačiau apžvalgose gausu faktų, kuriuos jau esame primiršę ar nežinojome, čia gausu pavardžių ir istorinių, anksčiau niekur nepublikuotų nuotraukų. Tarp apžvalgų autorių – VGTU docentė dr. Dalia Bardauskienė, VDU docentas dr. Kastytis Antanaitis, VU docentė dr. Irena Eglė Laumenskaitė, Lietuvos energetikos instituto vyr. mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Vaclovas Miškinis, Pilietinės visuomenės instituto direktorė dr. Ieva Petronytė, Lietuvos finansų rinkų instituto direktorė dr. Gerda Žygienė, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentas Gintaras Nenartavičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir daugelis kitų. Greta įvairių sričių apžvalgų pateikiami ir valstybės institucijų, ministerijų bei didžiausių, seniausių, reikšmingiausių šaliai verslo įmonių pristatymai, kuriuose pasakojama šių įstaigų istorija, minimi svarbiausi čia veikę ar tebeveikiantys asmenys ir jų indėlis į Lietuvos pažangą.
  Specialiai knygai apie jau nueitą Nepriklausomybės kelią žodžius tai pat parašė Prezidentė D. Grybauskaitė, Prezidentas Valdas Adamkus ir Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. V. Landsbergis, cituojama istorinė Prezidento A. M. Brazausko inauguracinė kalba.
   

  Šiandien galime didžiuotis tuo, kad sėkmingai išlaikėme savarankiškumo egzaminą ir nuveikėme daug prasmingų darbų. Esame laisvi, stiprūs ir gerbiami tarptautinės demokratinės bendruomenės nariai, priklausome Europos Sąjungos šalių šeimai, mus saugo NATO.

  Prezidentė Dalia Grybauskaitė

  Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota, išmokta ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių. <...> Taip suprantu ir šios knygos paskirtį – kaip dokumento, kuriame užrašyti mūsų istorijos kūrėjų vardai.

  Prezidentas Valdas Adamkus

  Leidėjai rudenį išleis ir specialią anglišką šios knygos versiją, kuri taps puikiai valstybę pasauliui pristatančiu leidiniu. Be to, verslui aktualiausios ir Lietuvą kaip pažangios ekonomikos šalį pristatančios apžvalgos spausdinamos ir neseniai išleistame, bet po pasaulį jau keliaujančiame žurnale anglų kalba „Lithuanian Business Review“.