Nuo vasario iki gegužės mėn. Vilniaus dailės akademijos dėstytojai ves virtualias konsultacijas norintiems studijuoti VDA siūlomose studijų programose.

Atlikus išankstinę registraciją el. paštu, Jums bus atsiųsta pokalbio prisijungimo nuoroda. Konsultacijos metu dėstytojai atsakys į klausimus apie stojamuosius egzaminus, kūrybinių darbų aplanko (portfolio) reikalavimus, motyvacinio pokalbio turinį bei suteiks visą jums aktualią informaciją.

Konsultacijos vyks visuose VDA fakultetuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose.

Virtualios konsultacijos stojantiesiems į bakalauro ir vientisąsias studijas:

Konsultacijos Kauno fakultete

Visų studijų programų konsultacijos Kauno fakultete vyks kiekvieną trečiadienį nuo 15:00 val.

Registracijos forma 

Konsultacijos Telšių fakultete

Konsultacijos Telšių fakultete vyks trečiadieniais nuo 16:00 val. Registracija el. paštu telsiai@vda.lt bus vykdoma iki kiekvienos savaitės pirmadienio 16:00 val. Laiške nurodykite, kurios studijų programos konsultacijai registruojatės. Po registracijos su Jumis bus asmeniškai susisiekta detalėms aptarti.

Konsultacijos Klaipėdos fakultete

Grafinio dizaino studijų programos konsultacijos Klaipėdos fakultete vyks penktadieniais nuo 16:00 iki 17:00 val. Registracija el. paštu martynas.lapas@vda.lt iki kiekvieno ketvirtadienio 14:00 val. Interjero dizaino studijų programos konsultacijos Klaipėdos fakultete vyks antradieniais nuo 17:00 val. Registracija el. paštu saulius.jusionis@vda.lt

Konsultacijos Vilniaus fakultete

Fotografija, Animacija ir Medijų menas

Animacijos, Fotografijos ir medijų meno programų konsultacijos vyks du kartus per mėnesį, penktadieniais 15:00 val.: Vasario 10 d., 24 d., kovo 10 d., 24 d., balandžio 7, 21 d, gegužės 5 d., 26 d., birželio 9 d. Registracija el. paštu gaile.cijunaityte@vda.lt iki kiekvienos savaitės ketvirtadienio 16 val. Konsultacijos vyks nuotoliniu būdu google meet platformoje. Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/mnf-hzjs-nbg

Architektūra (vientisosios studijos)

Konsultacijas Vilniaus fakultete vykdys dėstytoja lekt. Dalia Rudokienė. Registracija el.paštu dalia.rudokiene@vda.lt, tel. 8 610 64494.

Dailės ir interjero restauravimas

Individualios konsultacijos Vilniaus fakultete su Restauravimo katedros vedėju doc. Alvydu Mandeika vyks pirmadieniais nuo 16:00 val. per Google Meet. Registracija el. paštu restauravimas@vda.lt. Užsiregistravus Jums bus atsiųsta prisijungimo į pokalbį nuoroda.

Dizainas

Individualias Dizaino studijų programos konsultacijas Vilniaus fakultete vykdys programos vadovas doc. Šarūnas Šlektavičius. Registracija el. paštu aurelija.dziugaite@vda.lt.

Grafika

Grupinės konsultacijos su Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytojais prof. Rimvydu Kepežinsku ir prof. Marija Marcelionyte-Paliuke vyks vasario 10 d., kovo 2 d., balandžio 28 d., gegužės 26 d., nuo 15.30 val. (vieno dalyvio konsultacijai skiriama iki 10 min.). Registracijos forma (https://forms.gle/8iCWqWL4rV9hxqpH6) konsultacijoms ir kūrybinių aplankų (portfolio) pateikimui. Registracija priimama ne vėliau kaip likus dviem dienoms iki konsultacijos datos. Užsiregistravus,  bus suteikta konsultacijos prisijungimo nuoroda. Esant klausimams, kreiptis el. paštu grafika@vda.lt.

Grafinis dizainas

Grafinio dizaino studijų programos konsultacijos Vilniaus fakultete vyks kas antrą penktadienį nuo 15:00 val. Vasario 10 d. prof. Robertas Jucaitis, vasario 24 d. prof. Audrius Klimas, kovo 9 d. lekt. Dr. R.Mickienė, kovo 24 d. doc. Marius Žalneravičius, balandžio 7 d. prof. Audrius Klimas, balandžio 21 d. prof. Robertas Jucaitis, gegužės 5 d. prof. Aušra Lisauskienė, gegužės 19 d. doc. Marius Žalneravičius, birželio 2 d. lekt.dr. K. Kibildytė-Klimienė. Registracija el. paštu asta.jackute@vda.lt

Interjero dizainas

Vilniaus fakultete grupinės konsultacijos su Interjero dizaino katedros vedėju doc. Roku Kilčiausku vyks kartą į mėnesį: vasario 15 d., kovo 8 d., balandžio 12d., gegužės 10 d. (trečiadieniais) nuo 16:00 val. iki 17:00  val. Registracija el. paštu margarita.senkuviene@vda.lt ne vėliau kaip 24 val. iki konsultacijos pradžios. Užsiregistravus bus suteikta konsultacijos prisijungimo nuoroda.

Keramika

Konsultacijos Vilniaus fakultete su Keramikos katedros doc. dr. Roku Dovydėnu vyks trečiadieniais nuo 15:00 val. iki 17:00 val. Registracija el. paštu rokas.dovydenas@vda.lt.

Mados dizainas

Konsultacijos Vilniaus fakultete vyks ketvirtadieniais nuo 15:00 val. iki 16:00 val. Registracijos forma: https://forms.gle/ADBoUgcWgty2PgrK6

Scenografija

Virtualias konsultacijas stojantiesiems Scenografijos studijų programoje ves doc. Giedrė Brazytė antradieniais nuo 17 val. Registruotis konsultacijai galima kreipiantis į Įvietinto meno ir scenografijos katedros referentą el. paštu: martynas.arlauskas@vda.lt Kreiptis tos savaitės antradienio konsultacijai galima iki pirmadienio vidurdienio, kreipiantis vėliau būsite registruojami sekančios savaitės antradieniui.

Įvietintas menas

Virtualias konsultacijas stojantiesiems Įvietinto meno studijų programoje ves doc. Žydrūnas Mirinavičius, ketvirtadieniais nuo 18 val. Registruotis konsultacijai galima kreipiantis į Įvietinto meno ir scenografijos katedros referentą el. paštu: martynas.arlauskas@vda.lt Kreiptis tos savaitės ketvirtadienio konsultacijai galima iki trečiadienio vidurdienio, kreipiantis vėliau būsite registruojami sekančios savaitės ketvirtadieniui.

Skulptūra

Konsultacijos su Vilniaus fakulteto Skulptūros katedros dėstytojais vyks vasario 15 d. ir vasario 22d. nuo 15:00 val. iki 16:00 val. Po 15 min. vieno asmens interesams aptarti. Registracija el. paštu barbora.matonyte@vda.lt. Laiške nurodykite, kad registruojatės skulptūros katedros nuotolinei konsultacijai. Registracijos priimamos ne vėliau nei likus dviem dienoms iki konsultacijos pradžios. Konsultacijos išvakarėse Jums bus suteikiama Google meet nuoroda ir tikslus jūsų konsultacijos laikas. Nuotoliniams susitikimams paruoškite rūpimus klausimus. Taip pat galite paruošti trumpą Jūsų kūrybinių interesų lauką geriausiai apibūdinantį skaitmeninį portfolio/prezentaciją. 

Tapyba

Konsultacijos Vilniaus fakultete su Tapybos katedros vedėju prof. Arvydu Šalteniu vyks ketvirtadieniais nuo 16:00 val. iki 17:00 val. per Google Meet. Registracija el. paštu egle.karpaviciute@vda.lt

Tekstilės menas ir dizainas

Individualios konsultacijos Vilniaus fakultete su dėstytojomis doc. Laura Pavilonyte-Ežerskiene ir doc. Severija Inčirauskaite-Kriaunevičiene vyks suderinus patogų laiką. Registracija el. paštu laura.pavilonyte-ezerskiene@vda.lt. Papildoma informacija: https://www.vda.lt/lt/studiju_programos/bakalauro-ir-vientisuju-studiju-programos/tekstiles-menas-ir-dizainas/tekstiles-menas-ir-dizainas-bakalauro-studijos-vilnius/stojantiesiems/paruosiamieji-kursai-