Birželio 24 dieną Vilniaus dailės akademijos rektorė prof. Ieva Skauronė ir Vilniaus klubo valdybos pirmininkas Vilius Bernatonis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią bus skiriama parama restauratoriams rengti, siekiant užtikrinti pakankamą reikiamų specialistų Vilniaus senamiesčio puoselėjimui skaičių, taip pat bus skiriama parama kitiems inovatyviems edukaciniams VDA projektams. 

Šia sutartimi Akademija ir Vilniaus klubas siekia kurti socialinę partnerystę, plėtodami praktinį ir kultūrinį bendradarbiavimą. Vilniaus Klubas, puoselėdamas mecenatystės idėjas, imasi globoti meną ir mokslą tapdamas ilgalaikiu Vilniaus dailės akademijos globėju.