Nuo 2024 m. birželio 4 d. darbą tęsia visų Vilniaus dailės akademijos kamieninių padalinių vadovai.

VDA Vilniaus fakultetui toliau vadovauja prof. Marius Pranas Šaliamoras. VDA Kauno fakultetui – prof. Jonas Audėjaitis. VDA Telšių fakultetui – prof. Ramūnas Banys. VDA Klaipėdos fakultetui – prof. Alvydas Klimas. Dailėtyros institutui toliau vadovaus vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Dalia Klajumienė. Naujos kadencijos rektorate savo pareigas toliau tęs VDA prorektorius menui ir mokslui dr. Marius Iršėnas.

VDA bendruomenei netekus prorektorės studijoms dr. Ievos Pleikienės, prorektoriaus studijoms pareigas nuo birželio 4 d. pradėjo eiti prof. Ričardas Bartkevičius – tapytojas, pedagogas, nuo 2019 m. – VDA Studijų kokybės skyriaus vedėjas.