Vilniaus dailės akademijoje podoktorantūros stažuotes pradeda net aštuoni tyrėjai, laimėję Lietuvos mokslo tarybos organizuojamą konkursą. 

Septyni iš jų – dr. Vitalij Červiakov, dr. Marius Daraškevičius, dr. Viktorija Diak, dr. Rokas Dovydėnas, dr. Vygintas Orlovas, dr. Rūta Spelskytė-Liberienė, dr. Darius Žiūra – dviejų metų stažuotę vykdys VDA Dailėtyros institute; dr. Dovilė Dagienė – Klaipėdos fakultete.

Šis įvykis Akademijai labai reikšmingas keliais aspektais. Ypatingai džiaugiamės, kad po ilgai trukusių pastangų, meno daktarai lygiateisiškai dalyvavo podoktorantūros stažuočių konkurse kartu su mokslo daktarais, net septyniems iš jų pavyko laimėti. Pastarasis faktas liudija apie Vilniaus dailės akademijoje vykdomų, praktika grįstų, meno tyrimų legitimumą ir lygiavertiškumą bendrame Lietuvos mokslo ir meno tyrimų kontekste.

Akademijos bendruomenei svarbus įvykis, kad net septyni podoktorantūros stažuotojai bus Dailėtyros instituto mokslininkų ir meno tyrėjų kolektyvo nariais. Institutas tampa Akademijos tyrimų centru, apimančiu ne tik menotyros, bet ir meninius tyrimus. Ne mažiau svarbu, kad tyrėjai renkasi ir kitus VDA fakultetus. Tokiu būdu, meninio tyrimo kompetencijos sklinda po visą VDA.

Labai tikimės, kad pasibaigus podoktorantūros stažuotei atsiras menininkų, norinčių tęsti tyrėjo karjerą Vilniaus dailės akademijoje.