Vilniaus dailės akademijos (VDA) Vilniaus fakulteto bendruomenė su iškilmingu vėliavos įnešimu Rugsėjo 1-ąją paskelbė naujųjų mokslo metų pradžią. Šventėje VDA Naujųjų rūmų Šachmatinėje salėje susirinkusius sveikino VDA rektorė prof. Ieva Skauronė, prorektorė prof. Ieva Pleikienė, koncertavo VDA kamerinis choras. Tradiciškai, pradedant naujus mokslo metus, buvo įteiktos vardinės premijos ir stipendijos labiausiai nusipelniusiems Vilniaus fakulteto studentams.

Su mokslo metų pradžia VDA Kauno fakultete pasveikino dekanas prof. Jonas Audėjaitis, studijų programų vadovai. Palinkėta, kad kad šie metai būtų pilni naujų patirčių ir iššūkių! Šventinę atmosferą kūrė DJ Rokas iš Shventė.lt, Paulius Mscichauskas iš grupės Only Once, Kostas Paškevičius ir visa VDA Kauno fakulteto studentų atstovybė.

Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto bendruomenei pradėjus naujus mokslo metus pasveikino fakulteto dekanas prof. Alvydas Klimas, studijų programų vadovai. Pirmą kartą studijas pradedantiems studentams įteikti VDA pirmakursio lauknešėliai.

VDA Telšių fakultete sveikinimo žodį tarė dekanas prof. Ramūnas Banys, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, studijų programų vadovai bei dėstytojai, muzikinius kūrinius dovanojo VDA Telšių fakulteto antrakursė Estera Olendraitė, iš buvusios pirmininkės Emilijos Globytės perduotas VDA TF Studentų atstovybės vairas į naujos pirmininkės Patricijos Pugžlytės rankas, pirmakursiams įteikti lauknešėliai su Vilniaus dailės akademijos ir rėmėjų AB „Žemaitijos pienas“, kredito unijos „Germanto lobis“, UAB „Spaudos kultas“ dovanomis.