VDA išrinkti nauji Tarybos nariai ir pirmininkas


Š. m. sausio 14 d. visuotiniame Vilniaus dailės akademijos (VDA) Studentų atstovybės susirinkime studentų atstove VDA Taryboje išrinkta Goda Šimkutė, Kauno fakulteto Interjero dizaino III kurso studentė, Kauno fakulteto studentų atstovybės pirmininkė, VDA Senato narė.
 

Taryboje savo rolę įsivaizduoju kaip studentų atstovės, siekianti studentams palankiausios erdvės, kur jie galėtų tobulėti, gerai jaustis bei harmoningai palaikytų savo psichologinę ir emocinę savijautą. Kaip atstovė, savo tikslu matau tarpininkavimą, tikrųjų tikslų iškomunikavimą tarp studentų ir dėstytojų.

Goda Šimkutė

Š. m. vasario 24 d. VDA Senato posėdyje VDA Tarybos nariu, nepriklausančiu VDA bendruomenei ir studentams, vienbalsiai patvirtintas dr. Saulius Vengris, buvęs Vilniaus universiteto studijų prorektorius (1993-2002 m.), VDA strateginės plėtros prorektorius (2005-2017 m.), Lietuvos aukštojo mokslo tarybos primininkas (nuo 2017 m.).

Kauno fakulteto dekanas prof. J. Audėjaitis, Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedros vedėjas, buvęs rektorius prof. A. Klimas, rektorė doc. I. Skauronė pažymëjo, kad ilgamečiu darbu dr. S. Vengris įrodė savo aukštas kompetencijas ir kad jam svarbios akademinės vertybės ir principai. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad dr. S. Vengris dvejus metus pavadavo Vilniaus universiteto rektorių prof. hab. dr. Rolandą Pavilionį.
 

Norėčiau tikėti, kad Akademijos misiją ir jos puoselėjamas vertybes suvokiu, juolab, kad ir prie misijos, ir prie vertybių formulavimo esu pats prisidėjęs. Akademija yra vienintelė tokio profilio aukštoji universitetinė mokykla Lietuvoje, todėl jos veiklos kokybė turėtų rūpėti daugeliui piliečių, o mano, kaip buvusio darbuotojo – ypatingai.

dr. Saulius Vengris

Š. m. kovo 4 d. VDA Tarybos posėdyje, pasirašius įsipareigojimus Akademijai, prasidėjo naujai išrinktų VDA Tarybos narių įgaliojimai ir VDA Taryba pradėjo dirbti pilna sudėtimi. To paties posėdžio metu dr. Saulius Vengris vienbalsiai išrinktas VDA Tarybos pirmininku.

Sveikiname ir linkime glaudaus bendradarbiavimo Akademijos labui!