• Naujienlaiškis
 • Vilniaus dailės akademija (VDA) jubiliejinius 225-uosius studijų metus pradėjo sulaukusi 17,5 proc. daugiau pirmakursių nei praėjusiais metais.

  Pasibaigus 2018 m. bendrajam priėmimui į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas priimta 316 studentų (2017 m. atitinkamai 269). Kvietimus studijuoti valstybės finansuojamose vietose gavo 234 stojantieji (2017 m. atitinkamai 211), o  2018 m. priėmimas į valstybės nefinansuojamas vietas buvo 41 proc. didesnis: 82 įstoję 2018-aisiais, 58 –  2017-aisiais.

  Studijuoti VDA pirmuoju prioritetu pageidavo 460, antruoju – 348, trečiuoju – 236  asmenys. Didžiausio stojančiųjų susidomėjimo sulaukė – grafinio dizaino, grafikos, fotografijos ir medijos meno bei interjero dizaino programos. Rinktis studijas Akademijoje abiturientus skatino patrauklios studijų programos, kokybiška studijų infrastruktūra ir pasiekimai bei apdovanojimai, kurių kasmet už savo kūrybą pelno VDA studentai.

  VDA rektorius prof. Audrius Klimas sveikino įstojusiuosius ir teigė, kad augantis motyvuotų ir gerai pasirengusiųjų stojančiųjų susidomėjimas įkvepia Akademiją kryptingai tobulinti studijų kokybę, imtis naujų infrastruktūros ir studijų aplinkos gerinimo projektų.

  Įgydama vis didėjantį studentų ir  visuomenės pasitikėjimą, Vilniaus dailės akademija ir toliau vykdo savo misiją – kurti ir skleisti meninės kūrybos, meninių ir mokslinių tyrimų žinias, ugdyti iškilius absolventus, darančius reikšmingą poveikį Lietuvos ir pasaulio visuomenei.

  Vienas didžiausių 2018–2019 m. VDA veiklos prioritetų – projektas „Geresnė akademija“, kurį įgyvendinant numatyta stiprinti Akademijos, kaip tarptautinės aukštosios mokyklos autoritetą, siekti reikšmingo tarptautinio masto ir aukšto meninės veiklos, meninių ir mokslinių tyrimų lygio, žadinti studentų motyvaciją, vystyti kūrybinį potencialą, didinti Akademijos poveikį regionų, šalies ir tarptautiniu mastu.

  Spalio 1 d. Studijų metų atidarymo iškilmėse už visuomenės ir verslo susidomėjimo sulaukusius projektus VDA studentams ir absolventams įteiktos Tarptautinio žurnalo L"OFFICIEL", verslo ir iškilių menininkų premijos, o sugrįžusiuosius studijuoti pasveikino svečiai – Lietuvos Respublikos Seimo narys Arūnas Gelūnas, partnerių Vroclavo E. Gepperto meno ir dizaino akademijos rektorius profesorius Piotr Kielan.

  VDA studijų metų atidarymo atidarymą lydi parodos Akademijos galerijose:

  • Vroclavo E. Gepperto meno ir dizaino akademijos menininkų grafikos ir keramikos darbų paroda OPUS DUARUM VDA parodų salėse „Titanikas“
  •  VI-ojo tarptautinio A. Švėgždos piešinių konkurso laureatės tapytojos Lauros Slavinskaitės tapybos paroda OBSERVATORija galerijoje „Akademija“
  • Vilniaus ikonografijos iš VDA muziejaus rinkinių / Mindaugo Skudučio tapybos darbų paroda „Vilnius ir jo žmonės“ Vilniaus Rotušėje
  • VDA doktorantės Dovilės Bagdonaitės paroda | b(l)oom  „Gėlės visada gerai ir gražu“ VDA galerijoje „Artifex“
  • VDA Grafikos programos 4 kurso studentės Laimos Matuzonytės  darbų paroda LA COULEUR VERTE /  ŽALIA SPALVA / GREEN COLOR parodų erdvėje „5 malūnai“
  • Parodų ciklas „Mokytojas“: Viktorijos Daniliauskaitės paroda „Stella Maris“ VDA galerijoje „ARgenTum“