VDA dėstytoja skiriama šalies ambasadore

Lietuvos Respublikos ambasadore prie Šventojo Sosto paskirta – VDA dėstytoja, dailininkė, menotyrininkė, Bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Šias pareigas Sigita Maslauskaitė-Mažylienė turėtų pradėti eiti rugsėjo 19 dieną. S. Maslauskaitė-Mažylienė nėra karjeros diplomatė. Ji Vilniaus dailės akademijoje studijavo tapybą, vėliau Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje – bažnytinį paveldą, yra Dailės istorikų draugijos ir Dailininkų sąjungos narė, Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, Vilniaus arkivyskupijos menotyrininkė, nuo 2009 metų vadovauja Bažnytinio paveldo muziejui.

Vilniaus dailės akademijoje doc. dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė iki šiol dirbo ir dėstė Dailės istorijos ir teorijos katedroje.

Sveikiname kolegę ir linkime didelių darbų Lietuvai ir jos žmonėms!