Vilniaus dailės akademijos Doktorantūros skyrius yra vieta, kurioje tampama mokslo daktarais. 2021 metais čia sėkmingai apginti 3  meno doktorantūros dailės ir dizaino krypčių meno projektai ir dvi humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertacijos. Doktorantai nesnaudžia ir šiais metais  ir garbingą mokslo daktarų ložę jau papildė 5 nauji klubo nariai.

Vienas jų yra ir Vitalij Červiakov, kuris tapo daktaru, išsivedęs publiką ir Gynimo tarybą pasivaikščioti po Vilnių. Gali būti, kad tai yra pirmas kartas Lietuvoje, o gal ir Baltijos šalyse, kai tokiu būdu apgintas daktaro meno projektas. Vitalijaus projekto tema – „Ėjimas kaip pretekstas ir erdvė šiuolaikybėje“, o šio unikalaus proceso metu balandžio 29-ąją nueita apie 5 kilometrus. Žinoma, einant disertacijos keliu būta sustojimų, nes tokių gynimų nebūna be diskusijų. Visas šis įdomus procesas užtruko 3 valandas ir 26 minutes.

Pasak šio projekto tiriamosios dalies vadovo, einančio ir VDA Meno doktorantūros dailės krypties programos vadovo bei VDA  Fotografijos, animacijos ir medijos menų katedros vedėjo, Vytauto Michelkevičiaus, džiugina, kad penkeri doktorantūroje praleisti metai stipriai praturtina tiek patį meno projektą vykdantį menininką, tiek ir jo darbo vadovus. „Pirmą kartą VDA Doktorantūros meno disertacijos gynimas įvyko ėjimo procese, tikroje menininko laboratorijoje – gyvame mieste, dalyvaujant auditorijai, jai einant kartu, patiriant ir reflektuojant autoriaus kūrybos strategijas|, - sako V. Michelkevičius, sveikindamas originalųjį daktarą Vitalij Červiakov.  

Su V. Červiakov disertacija „Ėjimas kaip pretekstas ir erdvė šiuolaikybėje“ galite susipažinti čia: https://talpykla.elaba.lt/.../datastreams/MAIN/content

Meno projektas rengtas Vilniaus dailės akademijoje 2017–2022 metais. Kūrybinės dalies vadovas Prof. Artūras Raila, Tiriamosios dalies vadovas Doc. dr. Vytautas Michelkevičius.  Meno projektas apgintas Vilniaus dailės akademijoje Meno doktorantūros dailės krypties gynimo taryboje, kurią sudarė Prof. dr. Žygimantas Augustinas (pirmininkas), Prof. dr. Aldis Gedutis, Lina Lapelytė (menininkė ir kompozitorė), Prof. dr. Agne Narušytė, Prof. dr. Karen O'Rourke (Menininkė, Jean Monnet – Saint-Etienne universiteto profesorė emeritė (Prancūzija).