Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjunga (LJMS) skelbia, kad išrinkti jau 14-us metus iš eilės organizuojamo konkurso „Geriausi magistro darbai“ laureatai. Šiemet konkursui buvo pateikti 53 magistro studijų absolventų iš įvairių šalies mokslo institucijų darbai. Magistro darbus vertino daugiau nei 80 ekspertų iš skirtingų mokslo sričių. Iš viso išrinkti 7 geriausi magistro darbai, po vieną iš technologijos, gamtos, medicinos ir sveikatos, žemės ūkio, socialinių, humanitarinių mokslų ir menų sričių. Priešingai nei praėjusiais metais, nugalėtojais tapo ne tik Vilniaus, bet ir Kauno aukštųjų mokyklų absolventai.

Konkursu siekiama paskatinti antrosios pakopos studentus rengti aukšto lygio, visuomenei ir pramonei aktualius magistro darbus, kurie pelnytų pripažinimą Lietuvoje, o apdovanojimas paragintų tęsti mokslinę veiklą studijuojant doktorantūroje.

Konkursui teikiami tik geriausiais balais įvertinti, aukštųjų mokyklų fakultetų ar institutų atrinkti baigiamieji darbai. Magistro darbai vertinami atsižvelgiant į darbo naujumą, originalumą, tyrimų metodiką ir rezultatų kokybę bei išvadų pagrįstumą, svarbą ir (arba) pritaikomumą, darbo apipavidalinimą, teksto nuoseklumą, kalbos taisyklingumą, atitiktį mokslinių tyrimų etikai.

„Geriausių magistro darbų konkursas – puiki proga įvertinti jaunuosius tyrėjus ir įkvėpti juos toliau žengti mokslo keliu. Džiaugiamės, kad šiemet vykstantis konkursas sulaukė daugiau nei 50 itin aukštos kokybės mokslinių darbų, kurių analizuojamos temos svarbios ir atliepia šių dienų įvykiams“,– teigė Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos pirmininkė Jovita Žėkaitė-Maconko.

Laureatų sąrašas: