• Naujienlaiškis
 • Vasario 4 d. Lietuvos mokslų akademijoje (LMA) Lietuvos mokslo premijų (LMP) komisija paskelbė, kas tapo 2019 m. LMP laureatais. 

  Humanitarinių ir socialinių mokslų srityse premija skirta menotyrininkei, VDA dėstytojai dr. Tojanai Račiūnaitei už darbų ciklą
  „Stebuklingasis atvaizdas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje: XVII–XVIII a. bažnytinės dailės tyrimai“.

  Tojanos Račiūnaitės tyrimai atskleidžia XVII–XVIII a. mūsų krašte gyvenusių žmonių santykį su stebuklingais Švč. Mergelės Marijos atvaizdais, konstruoja specifinius jų patirties modelius ir kontekstus. Mokslininkės dėmesys sunkiausiai rekonstruojamai autentiškos žmogiškos patirties plotmei jos tyrimus leidžia priskirti (at)vaizdo ir kultūros antropologijos sričiai. Račiūnaitė tyrinėja įvairius XVII–XVIII a. LDK bažnytinės dailės paveldo objektus ir su jais susijusius religinės kultūros fenomenus. Darbuose iškelta nemažai anksčiau nežinotų LDK meno istorijai ir teorijai svarbių šaltinių, indentifikuota ir pirmąkart interpretuota bažnytinės dailės objektų, atskleista jų istorinių ir ikonografinių kontekstų. Lukiškių Dievo Motinos atvaizdo ir jo kulto tyrimai – vienas svarbiausių taikomąją reikšmę turinčių T. Račiūnaitės darbų.

  2009–2018 m. T. Račiūnaitės paskelbtų publikacijų ciklas stipriai praplečia dabartinės Lietuvos dailėtyros ir humanitarinių mokslų lauką, įsirašo į tarptautinį postbeltinginės menotyros ir šiuolaikinių kultūros antropologijos tyrimų kontekstą.

  Daugiau informacijos ir kiti laureatai

  Premijos laureatė iškilmingai apdovanota kovo 3 d. LMA. LMA prezidentas akad. J. Banys pasidžiaugė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikia šalies mokslininkams tokius solidžius prizus, kuriuos būtų galima vadinti Lietuvos nobeliais. Tai ypač svarbu, nes mokslininkų gyvenime tokios akimirkos nėra kasdienybė. Kai kurie tyrėjai apskritai būna įvertinami tik kartą gyvenime.

  Daugiau informacijos


  Dr. Tojana Račiūnaitė yra 3-ioji VDA mokslo darbuotoja, gavusi Lietuvos mokslo premiją. 2017 m. šią premiją gavo menotyrininkė doc. dr. Dalia Klajumienė už darbų ciklą „Lietuvos XVIII a. antros pusės – XX a. pradžios pasaulietinių interjerų paveldas: dekoro elementų tyrimai“, 2011 m. - dailėtyrininkė dr. (hp) Rūta Janonienė už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas: Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai (1996–2010)“.