• Naujienlaiškis
 • Skelbiami konkursai pareigoms eiti

  Vilniaus dailės akademija skelbia konkursą šioms pareigoms užimti:

  1. Grafikos katedroje – profesoriaus 1 et., docento1 et., docento 1,7 et. lektoriaus 0,5 et.

  2. Interjero dizaino katedroje  –  docento 1 et.

  3. Fotografijos ir medijos meno katedroje – lektoriaus animacijai šiuolaikinio meno lauke 1 et.

  4. Fotografijos ir medijos meno katedroje – lektoriaus afotografijai ir medijų menui 0,5 et.

  5. Fotografijos ir medijos meno katedroje – docento medijų teorijai, tyrimui ir kuratorystei 1 et.

  6. Architektūros katedroje – docento 1 et., lektoriaus 1 ir 0,5 et., lektoriaus 0,5 et.

  7. Tekstilės meno ir dizaino katedroje – profesoriaus 0,3 et., docento1 et.     

  8. Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedroje – docento 1et. (dvi vietos) ir 0,5 et.

  9. Paminklotvarkos katedroje – lektoriaus 0,5 ir 0,4 et.

  10. Dailės istorijos ir teorijos katedroje – profesoriaus  0,75 et.

  11. Dailėtyros institute – mokslo darbuotojo 0,5 et.

  12. Keramikos katedroje – lektoriaus 0,5 et.

  13. Klaipėdos fakultete – docento 0,75 et. (dvi vietos).

  14. Kauno fakulteto architektūros katedroje – docento 0,5 et.

  15. Kauno fakulteto stiklo katedroje – profesoriaus 0,5 et.

  16. Kauno fakulteto dizaino katedroje – docento 0,25 et.

  Konkursui teikiamų dokumentų sąrašas (VDA darbuotojams)

  • prašymas Rektoriaus vardu;
  • konkursui teikiamų veiklų, kūrybinių ar mokslinių darbų sąrašas, pagal patvirtintas formas;
  • dėstomos(ų) disciplinos(ų) programos(ų) aprašas(i) ;
  • kiti konkurse dalyvaujančio nuomone reikšmingi papildomi dokumentai.


  Konkursui teikiamų dokumentų sąrašas (ne VDA darbuotojams)

  • prašymą Rektoriaus vardu;
  • konkursui teikiamų veiklų, kūrybinių ar mokslinių darbų sąrašus, pagal patvirtintas formas;
  • išplėstinius numatomų dėstyti disciplinų programų aprašus;
  • gyvenimo aprašymą (curriculum vitae);
  • mokslo cenzą ar mokslinę, meninę ir pedagoginę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
  • Kitus konkurse dalyvaujančiojo nuomone reikšmingus papildomus dokumentus.

  Prašymo ir kitų konkursui teikiamų dokumentų formos paskelbtos Vilniaus dailės akademijos tinklapyje : http://www.vda.lt/lt/dokumentai/kvalifikaciniai-reikalavimai-ir-aprasai

  Adresas dokumentams teikti:

  Maironio g. 6 , Vilnius
  Telefonas  852105466

  Pateikimo terminas 2019-05-07