Vilniaus dailės akademijoje skelbiamas konkursas eiti pareigas:

Vilniaus fakultete:

Dailės istorijos ir teorijos katedroje – docento 0,5 et.
Dizaino katedroje – profesoriaus 1 et., docento dvi vietos po 1 et.
Fotografijos ir medijos meno katedroje – docento dvi vietos po 1 et., docento 0,75 et., docento 0,5 et., lektoriaus 1 et.
Grafikos katedroje – profesoriaus 1 et., docento 0,25 et.
Grafinio dizaino katedroje – profesoriaus 1 et.
Įvietinto meno ir scenografijos katedroje – profesoriaus 1 et., docento 1 et., docento dvi vietos po 0,75 et. docento dvi vietos po 0,5 et., docento 0,25 et.
Keramikos katedroje – profesoriaus 0,5 et., docento dvi vietos po 0,75 et.
Mados dizaino katedroje – profesoriaus 1 et., docento 1 et., lektoriaus 1 et., lektoriaus dvi vietos po 0,5 et.
Piešimo katedroje – profesoriaus 0,75 et., docento 0,75 et., docento 0,25 et.
Restauravimo katedroje – docento 0,5 et.
Skulptūros katedroje – profesoriaus 1 et.
Tapybos katedroje – docento trys vietos po 1 et.
Tekstilės meno ir dizaino katedroje – docento 0,5 et., docento 0,25 et.
Dailėtyros institute: vyriausiojo mokslo darbuotojo 1 et., vyriausiojo mokslo darbuotojo 0,5 et., vyresniojo mokslo darbuotojo 0,5 et.

Kauno fakultete:

Architektūros katedroje – docento 1 et.
Dizaino katedroje – docento 0,5 et.
Grafikos katedroje – docento 1 et.
Humanitarinių mokslų katedroje – docento 0,5 et.
Piešimo studijoje – lektoriaus 1 et.
Tapybos katedroje – profesoriaus 1 et., docento 0,5 et., lektoriaus 0,5 et.
4D katedroje – docento 0,25 et.

Klaipėdos fakultete: docento 1 et., docento 0,75 et., docento 0,25 et., lektoriaus 0,25 et.

Telšių fakultete: profesoriaus 0,5 et., docento dvi vietos po 0,25 et.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai šioms vietoms užimti skelbiami VDA tinklalapyje.

Dokumentus galima siųsti iki gegužės 9 d. el. paštu ruta.pilkauskiene@vda.lt

Kilus klausimams kreiptis:
Rektorės pavaduotoja personalui Rūta Pilkauskienė
Tel. 8 5 210 5466
El. paštu ruta.pilkauskiene@vda.lt