Patariamojoje grupėje dėl naujų eurų banknotų temų Lietuvos atstovė - VDA menininkė

Europos Centrinis Bankas (ECB) ketina atnaujinti eurų banknotų dizainą ir tikisi, kad galutinis sprendimas bus priimtas 2024 m. Į šį procesą bus įtraukti ir Europos piliečiai. Įvairių sričių specialistų grupė konsultuos Valdančiąją tarybą naujų banknotų temų klausimais. Lietuvos atstovė šioje grupėje - VDA  Vilniaus fakulteto Grafikos katedros vedėja prof. Marija Marcelionytė-Paliukė.

Pirmiausia bus suburtos tikslinės grupės, kurioms bus pavesta išsiaiškinti euro zonos gyventojų nuomonę apie tai, kokios temos galėtų būti naudojamos būsimiems eurų banknotams. Banknotų temų atrankos patariamoji grupė, kurią sudarys po ekspertą iš kiekvienos euro zonos šalies, pateiks ECB valdančiajai tarybai trumpąjį naujų temų sąrašą. Remdamasis euro zonos nacionalinių centrinių bankų rekomendacijomis, ECB jau paskyrė šios patariamosios grupės narius. Ją sudaro įvairių sričių, pavyzdžiui, istorijos, gamtos ir socialinių mokslų, vaizduojamųjų menų ir technologijų, specialistai. Dabartinis eurų banknotų dizainas pagrįstas tema „amžiai ir stiliai“ - ant banknotų pavaizduoti langai, vartai ir tiltai.

Eurų banknotus turėsime dar ilgai. Jie yra apčiuopiamas ir matomas mūsų vienybės Europoje, ypač krizių metu, simbolis. Be to, banknotų paklausa vis dar yra didelė, – kalbėjo ECB Pirmininkė C. Lagarde. Praėjus 20 metų, atėjo laikas atnaujinti mūsų banknotų dizainą, kad jie taptų patrauklesni įvairaus amžiaus ir išsilavinimo Europos gyventojams.

Gavęs patariamosios grupės pasiūlymus, ECB kreipsis į visuomenę ir prašys išsakyti savo nuomonę apie banknotų dizaino temas, įtrauktas į trumpąjį sąrašą. Vėliau bus surengtas naujo banknotų dizaino konkursas, kuriam pasibaigus ECB vėl konsultuosis su visuomene. Galutinį sprendimą priims Valdančioji taryba.

Siekiame sukurti tokius eurų banknotus, su kuriais Europos gyventojai galėtų save tapatinti ir kuriais didžiuotųsi, – sakė ECB vykdomosios valdybos narys Fabio Panetta. Naujo eurų banknotų dizaino projektas bus įgyvendinamas lygiagrečiai su mūsų tyrimu dėl skaitmeninio euro. Abiem projektais siekiama vykdyti mums suteiktą įgaliojimą – suteikti Europos gyventojams saugius pinigus.

Pasibaigus dizaino kūrimo procesui, Valdančioji taryba duos leidimą pradėti naujų banknotų gamybą ir priims sprendimą dėl galimos jų išleidimo į apyvartą datos.

Parengta pagal Lietuvos banko informaciją

Plačiau


Marija Marcelionytė-Paliukė (1977) - VDA profesorė, Vilniaus fakulteto Grafikos katedros vedėja, menininkė. 2016-2021 m. VDA Senato pirmininkė. 2001-2008 m. dirbo leidykloje „Šviesa“ menine redaktore, dizainere, iliustruotoja. 2001 m. Vilniaus dailės akademijos Vaizduojamosios dailės fakultete įgijo Grafikos menų magistro laipsnį.
Pagrindinės profesinių interesų sritys - šiuolaikinis menas, grafika, kuratorystė, kultūros ekologijos aspektai, švietimas, kūrybiškumas. Kultūriniame gyvenime veikia nuo 1995 m. Surengusi 15 personalinių, dalyvavusi daugiau kaip 100 grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje (Vokietijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Italijoje, Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Japonijoje, Kinijoje ir kitose). Nuolat organizuoja ar  veda kūrybines dirbtuves tiems, kurie domisi grafikos menu, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, skaito pranešimus apie kūrybą, idėjas, meno studijų procesus ir - nuolatos mokosi. Lietuvos dailininkų sąjungos Grafikos sekcijos narė, Tarptautinės menų asociacijos narė. Apdovanota prizais ir diplomais bienalėse, konkursuose. Darbai įtraukti į Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus grafikos kolekciją, į Lietuvos pinigų muziejaus ekspoziciją, kūrinių yra privačiose kolekcijose Lietuvoje, Estijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Amerikoje, Japonijoje, Kinijoje.
Dirba Lietuvos banko monetų kūrimo komisijos konsultante, UAB „Lietuvos monetų kalykla“ dizaino komisijos konsultante. 2020 m. išleista kolekcinė 5 eurų „Vilties“ moneta yra Marijos kūrinys.
Norintys plačiau susipažinti su menininke - turi puikią progą. Šiuo metu „Vilniaus vaikų ir jaunimo galerijoje“  veikia personalinė jos paroda „Išrašas: auga menininkų šeimoje“.