Netekome profesoriaus emerito Juozo Adomonio.
 
"Kartu su pavasarišku paukščių čiulbėjimu ir besiskleidžiančiais sakurų žiedais keramikos bendruomenė neteko šviesuolio, mūsų visų mylimo profesoriaus Juozo Adomonio", - rašoma mūsų Akademijos Vilniaus fakulteto Keramikos katedros pranešime. Profesorius ėjo 91-uosius metus.
 
Garsus Lietuvos dailininkas keramikas didelę savo gyvenimo dalį paskyrė mūsų Akademijai ir jos bendruomenei. Juozas Adomonis Akademijoje dėstytojavo nuo 1962-ųjų, vėliau ėjo prorektoriaus pareigas ir ilgai vadovavo Keramikos katedrai, parengė ir išleido ne vieną mokomąją knygą keramikos studentams. Profesorius buvo ir puikus kūrėjas, stebinęs meno gerbėjus ir profesionalus savo išskirtine kūryba. 
 
Su prof. Juozo Adomonio urna galima bus atsisveikinti gegužės 3 d. nuo 10 iki 14 val. Laidojimo rūmų I-ojoje  salėje, Olandų gatvėje. 
 
Amžino poilsio profesoriaus palaikai atguls Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje.
 
Vilniaus dailės akademija reiškia gilią užuojautą velionio artimiesiems.
 
Ilsėkitės ramybėje, brangus profesoriau.