VDA Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos katedros prof. Giedrė Jankevičiūtė ir Dailėtyros instituto mokslininkė dr. Laura Petrauskaitė dalyvavo Europos avangardo ir modernizmo tyrimų tinklo (European Network for Avant-garde and Modernism Studies) aštuntojoje konferencijoje Lisabonos universitete NOVA. 

Prof. Jankevičiūtė pristatė Kazio Varnelio ankstyvąją kūrybą menininko įvaizdžio savikūros kontekste (pranešimas „What lies beneath the perfection of the painted surface: on the art and life of Lithuanian-American op art painter Kazys Varnelis“), dr. Petrauskaitė kalbėjo apie Aleksandros Kasuba vizijas ir jų praktinį įgyvendinimą (pranešimas „A vision of the Global Village and a route to it by Aleksandra Kasuba“).

Bendrą konferencijos programą galima rasti čia: https://eam2022lisbon.sci-meet.net/programme

Abu pranešimai - Lietuvos mokslo tarybos lėšomis VDA įgyvendinamo projekto „Lietuvos balsas Šaltojo karo metais: lietuvių koplyčios Vašingtono National Shrine ir Šv. Petro bazilikoje Vatikane“ rezultatas.

VDA mokslininkių iniciatyva konferencijoje buvo atskira sekcija „From emigrant and war refugee to international avant-garde artist. Migration from Lithuania and neighbouring territories from the end of the long 19th century till the post-WWII period: causes, routes, ways, consequences“ (moderatorė prof. Jankevičiūtė), skirta menininkų migracijai iš Lietuvos teritorijos ilgojo devynioliktojo amžiaus pabaigoje ir po Antrojo pasaulinio karo. 

Kiti sekcijos pranešimai: 

Laima Laučkaitė-Surgailienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas) „Marianne von Werefkin: Transnational figure of the avant-garde“, 
Serena De Dominicis (Raphael-Mafai fondas, Roma) „Antonietta Raphaël: the transcultural experience of a Litvak-Italian artist“, 
Iwona Luba (Varšuvos universitetas) „From the Central Bureau of Art Exhibitions IZO Narkompros in Moscow to the Central Bureau of Art Exhibitions (CBWA) in Warsaw: Władysław Strzemiński’s path through art institutions“, 
Jane Eckett (Melburno universitetas) „Cultural nationalism and the avant-garde: Teisutis Zikaras in Kaunas, Freiburg, Melbourne“, 
Inesa Brašiškė (nepriklausoma kuratorė ir kritikė) „Organizing global connections: Jonas Mekas“.

 
Laima Laučkaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Inesa Brašiškė, Serena De Dominicis ir Laura Petrauskaitė EAM konferencijoje