M. K. Čiurlionio draugija skelbia jau penktąjį kvietimą teikti paraiškas metinei M. K. Čiurlionio paskatai-stipendijai jauniesiems kūrėjams.

Paskata-stipendija skiriama Vilniaus dailės akademijoje bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dailę ir muziką studijuojantiems jauniesiems kūrėjams: bakalauro arba magistro programų studentams, Lietuvos Respublikos piliečiams.

M. K. Čiurlionio paskatos-stipendijos dydis yra 5000 eurų. Paskata-stipendija yra skiriama jaunųjų menininkų kūrybinių sumanymų/projektų įgyvendinimui. 

Paraiškas galite teikti iki vasario 14 d.

Paraiškos forma: https://www.vda.lt/lt/ciurlionis

M. K. Čiurlionio paskata-stipendija teikiama nuo 2020 m. Kasmet skiriamos dvi paskatas-stipendijas: po vieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ir Vilniaus dailės akademijos studentams. Stipendija bus teikiama Kovo 11-osios proga.