Praėjusią savaitę (rugsėjo 19-25 d.) vyko jungtinės Skulptūros ir Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedrų kūrybinės dirbtuvės "KRITINĖ PEDAGOGIKA: PIEŠIMO PERMĄSTYMO PROCESAI".

Dirbtuvių metu buvo analizuojamas demokratinių skirtumų ir asmeninių ar kultūrinių demarkacijų linijų, susijusių su tapatybe, kultūra ir tauta, kritinis permąstymas, remiantis naujais, pasaulį sukrėtusiais įvykiais, Ukrainos karu, smurto prieš civilius gyventojus protrūkiais. 

Kviestinis dėstytojas, menų daktaras Raphael Vella remdamasis „Ribos pedagogikos“ (border pedagogy) metodika vedė kūrybines dirbtuves, kurios buvo siejamos su Henry Giroux darbais. Mokslininkas, kultūros kritikas Henry Armand Giroux žinomas kaip kritinės pedagogikos atstovas. Jo veikalai “Pavojingas mąstymas naujausiais autoritariniais laikais” (2015), “Neoliberalizmo karas su aukštuoju mokslu” (2014), “Socialumo sistemos” (2012), “Pedagogika ir vilties politika” (1997) yra gerai žinomi šio lauko specialistams.

Raphael Vella yra Maltos universiteto docentas, skaitantis meninio ugdymo ir socialiai įtraukto meno praktikos bei teorijos paskaitas. Kaip menininkas savo darbus demonstravo daugelyje vietų įvairiose šalyse, turėjo personalines parodas Vokietijoje, Japonijoje, JAV, Naujojoje Zelandijoje, Nyderlanduose, Maltoje. 2017 m. Raphael Vella kartu su Bettina Hutschek kuravo Maltos paviljoną Venecijos bienalėje.

Nidos meno kolonijoje vykusiose kūrybinėse dirbtuvėse buvo akcentuojamas bendradarbiavimas, grupiniai susitikimai, individualūs kūrybiniai darbai, piešimas bei tyrimų atlikimas.

Paskutinę dirbtuvių dieną vyko bendra dalyvių darbų paroda, kuria siekama parodyti komandinio darbo rezultatus Nidos meno erdvėje bei už jos ribų.   

Beveik savaitę vykusias kūrybines dirbtuves organizavo Vilniaus dailės akademijos Skulptūros katedros dėstytojas dr. Žygimantas Augustinas kartu su profesoriumi iš Maltos universiteto dr. Raphael Vella bei Vilniaus dailės akademijos Fotografijos, animacijos ir medijų meno katedros dėstytoju dr. Dariumi Žiūra.