Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijoje rugsėjo 26 – spalio 2 d. vyksta KUNO intensyvus kursas „Kultūros ir gamtos sąveika“ (Interaction Between Culture and Nature). VDA studijų prorektorės dr. Ievos Pleikienės inicijuotas kursas, skirtas kuratorystės studijų programų studentams, įgyvendinamas kartu su Latvijos ir Estijos dailės akademijomis bei Islandijos menų universitetu. Jo tikslas – supažindinti studentus su Kuršių nerija ir Nida, tyrinėti vietinių gyventojų gyvenimo būdo ypatumus ir iššūkius, žmogaus sukurtą ir tebekuriamą aplinką, o taip pat vietos gamtą. Remiantis gautomis žiniomis ir asmeninėmis patirtimis, studentų grupės kuria į šią ypatingą vietą orientuotus kuratorinius projektus, kuriuos būtų galima įgyvendinti VDA Nidos meno kolonijoje. 

Iš šešių skirtingų universitetinių meno mokyklų (be jau minėtų, dar Helsinkio menų universiteto bei Turkų taikomųjų mokslų universiteto) susirinkusiems studentams sukurta proga dirbti tarptautinėje komandoje. Kuratorystės patirtimis su jais dalinasi dėstytojos dr. Julija Fomina (VDA), Triin Metsla (EKA), prof. Hanna Styrmisdόttir (IMU) ir Antra Priede (LDA). Architektas Anton Šramkov supažindino studentus su nematoma Nidos puse – vietinių gyventojų teritorijomis ir viešųjų erdvių formavimo problemomis. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos specialistė Giedrė Krištopaitytė pravedė žygį per Parnidžio kopą.

Visą savaitę gyvendami kartu, pasinėrę į Kuršių nerijos tyrinėjimus, studentai patiria bendruomenišką gyvenimą po vasaros ištuštėjusioje į rudens ramybę grimztančioje Nidoje.