Vilniuje ir apylinkėse įvyko Vilniaus dailės akdemijos Tartptautinių ryšių skyriaus ir Vilniaus fakulteto Architektūros katedros iniciatyva surengta Nordic Baltic Academy of Architecture (NBAA) vasaros stovykla. Joje dalyvavo dvi dešimtys architektūros studentų iš Lietuvos (VDA), Suomijos (Aalto Tamperės ir Oulo universtetų), Norvegijos (Bergeno architektūros mokykla) bei Latvijos (Rygos technikos universitetas). 
 
Stovyklos dalyviams buvo pasiūlyta priimti įdomų urbanistinį/architektūrinį iššūkį ir patyrinėti kolektyvinius sodus bei jų architektūrą bei pabandyti atsakyti į klausimą - kas šiandien yra kolektyviniai sodai:  daržovių auginimo, poilsio, reakreacijos ar gyvenamoji vieta? 
 
Stovyklos be tyrinėjimų kolektyviniuose soduose susipažino su Akademija, išklausė įvadinių dr. Mato Šiupšinsko, doc. Romualdo Kučinsko  ir prof. Mariaus Šaliamoro paskaitų bei vizitavo Vilniaus apylinkėse esančius kolektyvinius sodus, Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse.