Išrinkta Senato pirmininkė prof. dr. Renata Maldutienė

Darbą pradeda naujai išrinkta Senato pirmininkė – prof. dr. Renata Maldutienė, Vilniaus fakulteto Mados dizaino katedros vedėja.

VDA Senato pirmininko pavaduotoja išrinkta doc. Jolanta Mikulskytė, Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytoja.

Linkime joms sėkmės dirbant  Akademijos labui!