Išleistas naujas Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Vilniaus dailės akademijos bendradarbiavimo vaisius – interaktyvus leidinys „Dra ta ta“.

Knyga, skirta jaunesniųjų klasių moksleiviams, pasakoja apie lėlių teatro Lietuvoje pradininko, vitražisto, knygų iliustruotojo Stasio Ušinsko palikimą – teatro marionetes.

Vilniaus dailės akademijos Grafikos ir Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedros studentai ir dėstytojai buvo pakviesti įgyvendinti kūrybinę ir interaktyviąją knygos dalis. Leidinyje panaudota buforijos technologija   –  algoritmas, kuris padeda atgaivinti paveikslėlius. Taip pat pasitelktas žaidimo „Unity" variklis, kuris apjungia du mechanizmus ir sukuria trimatę patirtį. Panaudojus šias priemones Stasio Ušinsko kurtos lėlės ir jų piešiniai atgaivinti ir naujai stilizuoti. 

Knyga išleista suderinus su Stasio Ušinsko (1905 - 1974) dukra Rasa Ušinskaite. Šiame video pasakojime galima pamatyti, kaip vyko knygos sukūrimo ir parengimo spaudai darbai, susipažinti su įvairių sričių specialistais, dirbusiais šio unikalus leidinio kūrybinėje grupėje.

https://www.youtube.com/watch?v=nVtZP06qDv4

Kūrybinės dalies vadovė: Agnė Dautartaitė- Krutulė (Grafikos katedra)
Iliustracijos ir maketas: Rokas Bilinskas ir Leonardas Mekionis (Grafikos katedra)
3D lėlių moduliacija: Antanas Skučas ir Margarita Valionytė (Fotografijos, animacijos ir medijos meno katedra) 

https://youtu.be/vnQIl4qx420

Projektą „Nacionalinės bibliotekos aukso fondas: Stasio Ušinsko iliustracijų meninės improvizacijos edukaciniuose interaktyviųjų knygų motyvuose“ remia Lietuvos kultūros taryba.

Pagrindinis partneris: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus.
Partneriai: Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Nacionalinė kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacija, kūrybinė studija „Knygų šalis“, Vilniaus teatras „Lėlė“, Stasio Ušinsko muziejus, Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Prano Gudyno restauravimo centras, Nacionalinis M. K. Čiurlionio muziejus.

Knygos „Dra ta ta“ pristatymas numatytas Vilniaus knygų mugėje 2023 metų vasario 24 dieną 16 valandą.