In memoriam Kostas Dereškevičius

Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė ilgametis Vilniaus dailės akademijos dėstytojas, profesorius, ėjęs dekano ir studijų prorektoriaus pareigas, grupės „24“ narys Kostas Dereškevičius.

Lietuvos dailės istorijoje K. Dereškevičius išliks kaip vienas tapybos reformatorių. 1937 m. gimęs Antakalnyje (Prienų raj.), 1967 metais baigęs tapybos studijas tuometiniame Dailės institute, kartu su Algimantu Jonu Kuru, Arvydu Šalteniu ir Algimantu Švėgžda 8-ojo dešimtmečio pradžioje susibūrė į neformalią, revoliuciją anuometiniame dailės gyvenime padariusią „Ketverto“ grupuotę. Kaip yra pastebėjęs dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius, „jų pastangomis ne tik toliau puoselėta tapybos kalba, bet ir įtvirtinti nauji, lig šio neeksploatuoti kasdieniški motyvai, siužetai, temos“. K. Dereškevičiaus tapybinis naratyvas – kritiškai reflektuota sovietinė buitis. Tai daugiabučiai Žirmūnuose, kolūkinės gyvenvietės ir fermos, diskotekos bei afišų stulpai. Vieni populiariausių dailininko motyvų – langai, o bene chrestomatiškiausia yra kelionės tematika. Savo idėjinėmis nuostatomis menininkas orientavosi į pasaulinius dailės procesus, visų pirma – pop meną. Galima sakyti, kad K. Dereškevičius buvo mūsų tapybiniu bytniku, vietiniu Kerouacu, įtaigia plastika, argumentuotais spalviniais deriniais ir ironišku žvilgsniu į aplinką fiksavusiu deromantizuotą (bet tuo ir baisiai gražią) realybę.

Vilniaus dailės akademijoje prof. K. Dereškevičius išugdė ne vieną menininkų kartą.

Kosto Dereškevičiaus urna lankoma sausio 5 d., ketvirtadienį, nuo 9 iki 15 val. Vilniaus laidojimo rūmuose, Olandų g. 22, III-oje salėje. Velionis bus laidojamas Vilniaus Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. K. Dereškevičių galite pagerbti gėlės žiedu.