Iš keturių pavasarį Vilniaus dailės akademijos pateiktų kandidatų Prezidento Antano Smetonos vardo stipendijai gauti, Lietuvos mokslų akademijos sprendimu, 2024-2025 studijų metais stipendijos bus skiriamos net trims VDA studentams.

Romai Mikalauskytei – Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto Įvietinto meno (specializacija – freska-mozaika) magistrantūros studijų programos II kurso studentei;

Emilijai Globytei – Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Taikomojo meno magistrantūros studijų programos II kurso studentei;

Eitvydui Žukui – Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto Grafikos bakalauro studijų programos IV kurso studentui.

Prezidento Antano Smetonos stipendija skiriama vieneriems studijų metams už gerus akademinius pasiekimus ir aktyvią mokslinę ir visuomeninę veiklą. Kandidatai stipendijai atrenkami atsižvelgiant į mokymosi rezultatus, studijų, mokslinės ir meninės veiklos įvertinimus, dalyvavimą konkursuose, ekspedicijose, mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.

Daugiau informacijos apie stipendijas rasite: https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-studijos/parama-studentams/prezidentu-vardines-stipendija