Eidamas 100-uosius metus, 2023 m. vasario 1 d., anapilin iškeliavo skulptorius, pedagogas, ilgametis Vilniaus dailės akademijos profesorius LEONAS ŽUKLYS (1923 03 19–2023 02 01). L. Žuklys 45-erius metus VDA dėstė piešimą, o per savo gyvenimą sukūrė daugiau nei 150 įspūdingų skulptūros darbų.

Skulptorius Leonas Žuklys gimė 1923 m. kovo 19 d. Degučių kaime, Rokiškio rajone, ūkininkų šeimoje. Vyresniam broliui įstojus mokytis į Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą pasekė jo pėdomis ir 1942 m. metais įstojo į skulptūros specialybę. Dar mokydamasis 1948 metais pradėjo dėstyti akademinį piešimą žemesnių kursų studentams. 1949 m. baigė studijas ir tęsė pedagogo darbą. 1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą sujungus su Vilniaus dailės institutu persikėlė į Vilnių ir 45 metus (iki 1993-ųjų) dėstė jauniesiems menininkams. 1981 m. Leonui Žukliui suteiktas profesoriaus vardas, o 1985–1990 metais skulptorius ėjo Piešimo katedros vedėjo pareigas.

L. Žuklys parodose ėmė dalyvauti 1950 metais. Kūrybinio kelio pradžioje daugiausiai kūrė iš medžio, vėliau – bronzos ir granito. Kūrė figūratyvinės ir religinės skulptūras, pasižymėjo portretais, įamžinęs žymius kultūros ir akademinio pasaulio žmones. Dažnai didžiuodavosi, kad buvo vienintelis, kuriam gyvai pozavo rašytojas Vincas Mykolaitis-Putinas (V. Mykolaičio-Putino portretinis biustas sukurtas 1958 m.).

L. Žuklio skulptūros puošia viešąsias erdves Vilniuje („Šeima“ Santuokų rūmų sode, 1982, „Motinystė“ Antakalnio klinikų kieme, 2000), Kaune (paminklas Motiejui Valančiui Rotušės aikštėje, 2005), Tauragėje („Taika“ Atgimimo aikštėje, bendraautoris Gediminas Žuklys, 1988), Rokiškyje („Arka“ Nepriklausomybės aikštėje, bendraautoris G. Žuklys, 1999), Raudondvaryje (paminklas Juozui Naujaliui, 1994).

1973 m. įvertintas LSSR Nusipelniusio meno veikėjo, 2009 m. Rokiškio garbės piliečio apdovanojimais. 2013 m. 90 metų jubiliejaus proga Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko L. Žuklio retrospektyvinė paroda, po kelerių metų išleistas jo kūrybą pristatantis albumas („Leonas Žuklys“, sudarytojai L. Žuklys, J. Bernonaitytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017). Tuomet parodoje eksponuoti svarbiausi gyvenimo kūriniai, nemaža studentų piešinių galerija, įtraukti ir nauji kūriniai.

L. Žuklys nesustojo kurti ir būdamas garbaus amžiaus sukūrė kamerinių skulptūrų, mažosios plastikos kūrinių, bareljefų, kuriuos eksponavo parodose. 2020, 2021 ir 2022 m. nuotoliniu būdu dalyvavo Telšių tarptautinėse medalių stovyklose, sukūrė savo mokytojo Juozo Zikaro 140 gimimo metinėms skirtą darbą. Viename paskutiniųjų ciklų, kurtų 2021–2022 metais, įamžino buvusius Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto mokytojus: Juozą Mikėną, Vytautą Kašubą, Juozą Kėdainį, Viktorą Palį ir Juozą Zikarą.

Atsisveikinimas su Leonu Žukliu vyks vasario 3 d. Vilniuje, Olandų g. 22,  5 salėje, nuo 11 val. iki 21 val.

Vasario 4 d. nuo 8:00 val.

Karstas išnešamas vasario 4 d. 13 val.

Menininkas bus laidojamas Rokantiškių kapinėse.