Dr. (hp) Rūta Janonienė ir prof. Juozas Algirdas Pilipavičius apdovanoti medaliais „Už nuopelnus Lietuvos kultūros paveldui“

Sveikiname VDA Dailėtyros instituto vyriausiają mokslo darbuotoją dr. (hp) Rūtą Janonienę ir Restauravimo katedros prof. Juozą Algirdą Pilipavičių, kuriems praėjusią savaitę Šv. Jurgio bažnyčioje vykusiame Europos paveldo dienų atidarymo renginyje už ilgametę profesinę veiklą kultūros paveldo tyrimų srityje įteikti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos medaliai „Už nuopelnus Lietuvos kultūros paveldui“.

Dr. (hp) Rūta Janonienė –  meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė. Humanitarinių mokslų daktarė skaitlingų  dailės paveldo tyrimų projektų iniciatorė ir dalyvė, naujausius dailėtyros atradimus nuolat pristatanti mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.  Rūta Janonienė  kuruoja  dailės parodas, aktyviai bendradarbiauja žiniasklaidoje rengiant  kultūros laidas apie XIX a. Lietuvos dailininkus. 

Prof. Juozas Algirdas Pilipavičius – lietuvių tapytojas, restauratorius. Aukščiausios kategorijos sienų tapybos restauratorius ekspertas. Restauravo apie 70 freskų: Vilniuje – seniausią Lietuvoje 14 a. freską Nukryžiavimas Vilniaus katedros požemyje, Kazimiero ir Valavičių koplyčių 17 a. freskas Vilniaus katedroje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Jonų, Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčių 18 a. freskas bei daugelį kitų. 

Linkime kuo didžiausios sėkmės tolimesniuose darbuose. 

Nuotraukų autorė Gintarė Grigėnaitė