2022 m. lapkričio 30 d. vyko VDA Senato posėdis

Jame patvirtintos 2023 m. I pakopos ir Vientisųjų studijų, II pakopos ir III pakopos priėmimo taisyklės į VDA; VDA vykdomų stojamųjų organizavimo ir vykdymo 2023 m. tvarkos aprašo pakeitimai; numatomas 2023 m. studijų vietų skaičius; 2023 m. studijų kainos; patikslinti Meno doktorantūros (dailės ir dizaino) reglamentai.

Kauno fakulteto teikimu Senatas nutarė keisti Kauno fakulteto studijų programos „4D“ pavadinimą į „3D meno objektai: stiklas, skulptūra, keramika“; pritarė ir teikė VDA Tarybai panaikinti Kauno fakulteto 4D katedrą; pritarė ir teikė VDA Tarybai panaikinti Kauno fakulteto Tekstilės katedrą (su galimybe būti reorganizuotai į katedrą, pasiekus katedrai keliamus rodiklius), paliekant  Tekstilės meno ir medijų studijų programą.

Prof. Ramintai Jurėnaitei Senatas suteikė Vilniaus dailės akademijos profesorės emeritės vardą.

Išklausyta aktuali informacija apie rengiamus Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimus.