Ir nors prieš metus Naujuosius pasitikome namuose, o vėliau kelis mėnesius darbavomės nuotoliniu būdu, 2021-ieji Akademijos bendruomenės gyvenimą žymėjo skambiomis sukaktimis, reikšmingais apdovanojimais, renginių ir parodų gausa. Žengiant į 2022-uosius, prisiminkime bent dalį ryškesnių ir VDA bendruomenei svarbių įvykių, kurie nutiko 2021-aisiais.

Sausis

Fotografijos ir medijos meno katedros vedėjo doc. dr. Vytauto Michelkevičiaus pranešimas skambėjo vienoje svarbiausių meninio tyrimo tinklų EARN konferencijoje.

Keramikos katedros absolventės Neringos Akcijonaitytės baigiamojo magistro darbo tiriamasis raštas „Moka difuzija“ išleistas knygos/mokomosios priemonės pavidalu. Moka difuzija – tai keramikos dekoravimo technika, kai pasitelkus chemines reakcijas „išauginami“ medžių šakas primenantys raštai.

Startavo nemokamos virtualios konsultacijos stojantiesiems į VDA bakalauro ir magistrantūros studijų programas.

Deja, bet šį mėnesį būta ir liūdnų dienų. Sausio 15 d. netekome Lietuvos architektūros šviesulio, architekto, kolegos, buvusio VDA rektoriaus prof. Vytauto Brėdikio.

Vasaris

Zabolis Art Prize konkurso organizatoriai pakvietė dailininkus pasidalinti tapybos darbais, atspindinčiais pandemijos nuotaikas. Iš 500 darbų prizininkėmis išrinktos VDA studentės: I vieta atiteko Kauno fakulteto Taikomosios grafikos studentei Gintarei Perepečai, 2 vieta - Vilniaus fakulteto Tapybos studentei Viltei Kirlytei, 3 vieta - Kauno fakulteto Taikomosios grafikos studentei Yana Siletskaya.

Dailės istorijos ir teorijos katedros dėstytoja prof. dr. Elona Lubytė ir Kauno fakulteto Grafikos katedros doc. Gintaras Česonis už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui apdovanoti Vyriausybės kultūros ir meno premijomis.

Už kultūros paveldo aktualizavimą šiuolaikinėje tapyboje Nacionalinę kultūros ir meno premiją gavo Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytoja doc. Eglė Ridikaitė.

Lietuvos meno istorikas, buvęs VDA rektorius prof. dr. Adomas Butrimas apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.

Vilniaus fakulteto Skulptūros katedros studentui, aktoriui ir tarpdisciplininio meno kūrėjui Denisui Kolomyckiui skirta M. K. Čiurlionio paskata-stipendija už jaunojo menininko kuriamą spektaklį „Lucid Dream“.

Tarptautinis architektūros ir dizaino žurnalas „Material Source“ paskelbė 21 dizainerį, kurį verta stebėti. Tarp jų yra Dizaino doktorantė, Dizaino katedros dėstyroja lekt. Austėja Zuzana Platūkytė ir jos projektas „Zero Waste“.

Vilniaus fakulteto Dizaino katedros 60-mečio jubiliejaus proga Lietuvos nacionaliniame dailės muziejuje surengta katedros įkūrėjo prof. Felikso Daukanto veiklą pristatanti paroda.

Vilniaus fakulteto Tapybos katedros absolventė Akvilė Malukienė penktą kartą vykusiame šiuolaikinio meno konkurse „Nordic & Baltic Young Artist Award 2020“ pelnė daugiausia publikos simpatijų.

Kovas

Minint tarptautinę teatro dieną, Auksiniai scenos kryžiai įtekti Fotografijos ir medijos meno katedros dėstytojui lekt. Arturui Bumšteinui už muziką spektakliams „Austerlicas“ ir „Urbančičiaus metodas“ ir Įvietinto meno ir scenografijos katedros absolventei Laurynai Liepaitei už scenografiją spektakliams „Alisa“ ir „Batsiuviai“.

Sumažėjus karantino ribojimams ir leidus rengti parodas, vienu metu VDA galerijose ir parodinėse erdvėse veikė net 9-ios parodos.

Kultūros ministerijos, Lietuvos dailininkų sąjungos ir Vilniaus dailės akademijos rengiamo Knygos meno konkurso laureatais tapo: VDA studentės Ignė Grikevičiūtė, Aurelija Slapšytė; absolventai Inga Dagilė, Giedrius Paulauskas, Inga Navickaitė-Drąsutė, Agnė Nananai, Monika Vaicenavičienė, Eglė Ruibytė, Vilmantas Žumbys, Gytis Skudžinskas, Jokūbas Jacovskis, mokslo darbuotoja dr. Aušra Trakšelytė, VDA muziejaus fondų saugotoja Rusnė Šimulynaitė; pagrindinės metų premijos laureatė - Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytoja doc. Agnė Dautartaitė-Krutulė.

Nidos meno kolonija šventė savo 10-ąjį jubiliejų.

Vilniaus fakulteto Grafinio dizaino katedros absolventės ir dėstytojos lekt. Rasos Jančiauskaitės kūriniai atrinkti bene svarbiausiai iliustruotojų parodai pasaulyje - Bologna Children's Book Fair.

Dailės istorijos ir teorijos katedros doc. dr. Sigita Maslauskaitė -Mažylienė už visuomenei atvertą ir saugomą Vilniaus bažnytinį paveldą pelnė Šventojo Kristoforo apdovanojimą.

Balandis

Vilniaus fakulteto Dizaino katedra šventė 60 metų jubiliejų. Per veiklos šešiasdešimtmetį Dizaino katedra paruošė ir išleido virš 1200 specialistų, reikšmingų Lietuvos dizaino kūrėjų, kultūros lauko dalyvių.

Paminėjome VDA profesoriaus emerito, ilgamečio Vilniaus fakulteto Dizaino katedros vedėjo, dėstytojo, dizainerio ir architekto Tado Baginsko 85-ąjį jubiliejų. Doc. dr. Rasa Janulevičiūtė šia proga išleido knygą „Tadas Baginskas. Dizaino liudininkas“.

Lietuvos mokslų akademija visuotinio susirinkimo metu VDA Dailėtyros instituto direktorę, Restauravimo katedros dėstytoją prof. dr. Dalią Klajumienę išrinko tikrąja Lietuvos mokslų akademijos nare.

MO muziejus įsigijo keturis tapytojo, Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytojo lekt. Simono Kuliešio kūrinius, kurie buvo eksponuojami VDA parodų salėse „Titanikas“.

Baigėsi vasarį startavusi VDA Komunikacijos skyriaus organizuota edukacinė iniciatyva „priARTėk“. Vilniaus, Kauno, Telšių ir Klaipėdos fakultetų dėstytojai-menininkai ir 3 studentės įsitraukė į edukacinę iniciatyvą ir 40 Lietuvos meno mokyklų ir gimnazijų padovanojo net 56 virtualias pamokas, dirbtuves ir virtualias ekskursijas, kuriose dalyvavo 1353 moksleiviai.

Gegužė

Venecijoje prasidėjo 17-oji architektūros bienalė, kurioje Lietuvai atstovavo „Lithuanian Space Agency: Planet of People“ ir VDA doc. Julijonas Urbonas. Interaktyvi architektūrinė instaliacija Venecijos Santa Maria dei Derelitti bažnyčioje veikė iki lapkričio 21 d.  

VDA tapo oficialia Naujojo Europos bauhauzo partnere.

Vyko 4-oji Kauno tarptautinės grafikos bienalė „Šviesos prigimtis“, kurią lydėjo VDA studentų grafikos meno paroda Kauno fakulteto galerijoje.

Nidos meno kolonijoje startavo rezidencijų ir tyrimų programos projektas „Neringos miško architektūra“.

Prie Vilniaus fakulteto Naujųjų rūmų ant Fluxus tiltelio įvyko Pilietinio pasipriešinimo dienos paminėjimas ir mokomojo leidinio „Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė pristatymas“. lliustracijas leidiniui kūrė Vilniaus fakulteto Grafikos katedros studentės.

Vilniaus fakulteto Dizaino katedros dėstytojų lekt. Denis Orlenok ir doc. Deivido Juozulyno savitarnos kasos dizainas pelnė „Silver A‘Design Award“ apdovanojimą.

Laimėjusi publikos simpatijų prizą, Vilniaus fakulteto Tapybos katedros antro kurso studentė Milda Plėšnytė tapo viena iš Galio Group konkurso „Laisvė kurti“ laureačių.

Įvyko VDA Dailėtyros instituto organizuojama konferencija „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“.

Birželis

Įvyko bakalauro ir magistro diplomų įteikimo šventės fakultetuose bei „Jaunojo dizainerio prizo 2021“ apdovanojimai.

VDA lankėsi žinomas italų dizaineris Cleto Munari. Viešnagę organizavo Italijos kultūros institutas ir Vilniaus fakulteto Dizaino bei Dailės istorijos ir teorijos katedros.

Liepa

VDA parodų salėse „Titanikas“ veikė konkurso „Jaunojo dizainerio prizas 2021“ laureatų paroda.

Magistrantės Indrė Urbelytė (Dailės istorija ir teorija, 2 k.), Jonė Virbickaitė (Architektūra, 5 k.) ir Ignė Grikevičiūtė (Skulptūra, 2 k.) pelnė prezidento Antano Smetonos stipendijas.

Rugpjūtis

Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamo konkurso „Kuriu Vilnių” metu atrinkta Grafikos katedros magistranto Povilo Kupčinsko neofreska „Bernardinas Sienietis” įgyvendinta ant buvusio moterų Bernardinių vienuolyno sienos Užupyje, Malūnų g. 3, Vilnius.

Rugsėjis

Mokslo metų pradžios šventės proga rugsėjo 1-ąją vyko VDA bendruomenės vakarėlis su roko grupe „EGOMAŠINA“ ir VDA studentų atstovybe.

VDA magistrantūros studijų absolventės Klementina Remeikaitės prodiusuotas pilnametražis filmas „Piligrimai“ (rež. Laurynas Bareiša) 78-ajame Venecijos kino festivalyje išrinktas geriausiu konkursinės programos „Horizontai“ filmu.

VDA dalyvavo kultūros ir meno kultūros bei meno festivalyje „Kultūros naktis“ Vilniuje.

VDA Dailėtyros institutas ir VDA Leidykla išleido 100-ąjį mokslinio žurnalo „Acta Academiae Artium Vilnensis“ numerį ir dedikavo jį jubiliejų kultūrai.

Londono dizaino festivalyje Lietuvos dizaino forumas pristatė Baltijos šalių šiuolaikinio dizaino parodą „Tactile Baltics“. Lietuvos dizainą parodoje pristato VDA absolventai ir dėstytojai – doc. Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė, doc. Mantas Lesauskas, lekt. Justina Semčenkaitė.

VDA studentų atstovybės prezidente išrinkta Rugilė Bernadeta Matuzaitė - Vilniaus fakulteto Scenografijos trečiakursė.

Iškilmingoje šventėje atidarytas VDA Panemunės pilies pietinis korpusas.

Spalis

Telšių fakulteto 90-mečio jubiliejaus proga Telšių menų inkubatoriuje vyko minėjimas-konferencija „Meno studijoms Telšiuose – 90 metų“.

VDA parodų salėse „Titanikas“ atidaryta Keramikos katedros įkūrimo 90-mečio paroda „9 dešimt keramikai“.

12-osios meno mugės „ArtVilnius“ apdovanotųjų geriausių galerijų ir iškiliausių menininkų sąraše atsidūrė ir VDA galerija „Artifex“  bei parodų salė Titanikas. Geriausiu jaunuoju menininku išrinktas tarpdisciplininio meno kūrėjas, Vilniaus fakulteto Skulptūros studijų programos magistrantas Denisas Kolomyckis, kurį mugėje pristatė VDA galerija „5 malūnai“.

Dailės istorijos ir teorijos katedros iniciatyva prasidėjo aštuonių viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“.

Tarptautinėje juvelyrikos parodoje-konkurse „Amber Trip“ Telšių fakulteto absolventės Gintarės Janulaitytės kūrinys „Anxiety“ laimėjo „Grand Prix“, o ketvirtakursis Lukas Tomkus kategorijoje „Objektai“ apdovanotas už kūrinį „Between walls“.

Tarptautinėje parodoje „Stanislav Libensky Award 2021“ Kauno fakulteto Stiklo meno ir dizaino magistro Modesto Barščio kūrinys „Kas ten“ pelnė III vietą.

Darbą baigė 2016-2021 m. kadencijos VDA Senatas, vadovaujamas pirmininkės prof. Marijos Marcelionytės-Paliukės.

Meno doktorantūros Lietuvoje dešimtmečio proga VDA Doktorantūros skyrius surengė tarptautinį kongresą „Tirti ar netirti post-disciplininėje akademijoje?“.

Didžioji dalis nacionalinio konkurso „Geras dizainas“ prizininkų - VDA bendruomenės nariai: Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytoja doc. Agnė Dautartaitė-Krutulė, Vilniaus fakulteto Dizaino katedros dėstytojai doc. Deividas Juozulynas ir lekt. Denis Orlenok, Dizaino bakalauro studentas Paulius Buragas, Dizaino magistro studentė Viktorija Stundytė, Grafinio dizaino bakalauro studentė Natalija Čaiko, Telšių fakulteto Taikomojo meno magistrantė Ieva Grigienė ir VDA absolventai.

Mados dizaino katedroje paskaitas skaitė tarptautinio mados instituto „Polimoda“ direktorius Massimiliano Giornetti ir šio instituto lektorė M. Popadničenko.

Tarptautiniame konkurse „Coin Constellation 2021“ Vilniaus fakulteto Grafikos katedros prof. Marijos Marcelionytės-Paliukės sukurta 5 eur moneta „Viltis“ pelnė 2-ąją vietą unikalios koncepcijos kategorijoje.

Estijos dailės akademijoje vyko Šiaurės ir Baltijos šalių dailės akademijų KUNO tinklo narių susitikimas, kuriame dalyvavo 8 atstovai iš VDA.

Lapkritis

Darbą pradeda naujos sudėties VDA Senatas: pirmininku išrinktas Vilniaus fakulteto Dizaino katedros dėstytojas doc. Šarūnas Šlektavičius, o jo pavaduotoja tapo Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytoja doc. Jolanta Mikulskytė.

Baltijos šalių architektūros studentų baigiamųjų darbų konkurse „BAUA Award 2021“ garbingas žiuri paminėjimas skirtas Vilniaus fakulteto Architektūros katedros magistrei Dorotėjai Žiugždaitei.

Lietuvos jaunųjų mokslininkų konkurse „Geriausias magistro darbas“ menų srityje nugalėtoja tapo Mados dizaino magistrė Adriana Daškevič.

Baltijos šalių konkursą „Jaunojo tapytojo prizas 2021“ laimėjo VDA Tapybos studijų programos magistras Dominykas Sidorovas, o specialus prizas įteiktas VDA Tapybos studijų programos magistrui Kazimierui Brazdžiūnui.

Ary Stillman vardo stipendija skirta Vilniaus fakulteto Grafikos katedros magistrantūros II kurso studentei Violetai Mackialo. 

Nacionaliniame konkurse-parodoje „Mano erdvė 2021“ kategorijoje „Geriausias studento darbas“ nugalėtoja tapo Vilniaus fakulteto Interjero dizaino bakalaurė Ugnė Beresnevičiūtė. Kategorijoje „Geriausias viešasis interjeras“ nugalėtojais tapo Vilniaus fakulteto Interjero dizaino katedros dėstytoja doc. Lauros Malcaitės („Inblum“ architektų studija) darbas.

Europos centrinio banko sudarytoje specialistų grupėje dėl naujų eurų banknotų dizaino – Vilniaus fakulteto Grafikos katedros vedėja prof. Marija Marcelionytė-Paliukė.

Gruodis

VDA parodų salėse „Titanikas“ atidaryta paroda „Mados dizaino pasakojimai“, skirta Mados dizaino katedros 30 metų sukakčiai paminėti.

VDA Telšių galerijoje atidaryta Telšių fakulteto 90-mečio jubiliejaus paroda „90 eksponatų“.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos įteiktos Vilniaus fakulteto Dailės istorijos ir teorijos katedros prof. dr. Agnei Narušytei, Klaipėdos fakulteto lekt. Remigijui Treigiui ir Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytojui doc. Dainiui Liškevičiui.

Lietuvos dailininkų sąjungos apdovanojimai „Aukso ženklelis“ ir „Aukso Mūza“ įteikti grafikei, Vilniaus fakulteto Grafikos katedros doc. Agnei Dautartaitei-Krutulei ir tekstilininkei, Kauno fakulteto Tekstilės meno ir medijų katedros vedėjai doc. Monikai Žaltauskaitei Grašienei.

2021 metų keramiko apdovanojimas ir kūrybinė premija įteikta Keramikos katedros vedėjai doc. Rasai Justaitei-Gecevičienei. 

FIDEM parodoje Japonijoje apdovanotas Telšių fakulteto prof. Romualdo Inčirausko kurtas medalis „Čijune Sugihara“.

VDA meno ir dizaino krautuvėje įvyko šventinė mugė „Supakuota Akadėj“.

Turiningų ir turtingų 2022-ųjų!