• Naujienlaiškis
  • Įvyko Senato Etikos komiteto posėdis

    Vasario 2 d. įvyko Vilniaus dailės akademijos Senato etikos komiteto posėdis, kuriam pirmininkavo prof. Marius Šaliamoras. Posėdyje, remiantis gautais liudijimais, svarstytas buvusio Akademijos profesoriaus J. Gasiūno elgesys, galimai nesuderinamas su akademinės etikos normomis. Vienbalsiai nutarta, kad J. Gasiūnas savo elgesiu su studentais ir kitais akademinės bendruomenės nariais grubiai pažeidė Vilniaus dailės akademijos Etikos kodekso 7., 7.1, 7.2, 7.8, 8.1 punktų, VDA Vidaus darbo tvarkos taisyklių 43, 45,46,47 punktų ir VDA Statuto 99 punkto reikalavimus. Komitetas vienbalsiai nusprendė, kad toks žmogaus orumą žeminantis elgesys yra netoleruotinas akademinėje aplinkoje.

    Komisija taip pat nusprendė rekomenduoti Senatui įpareigoti VDA vadovybę imtis priemonių, skirtų skubiai pagerinti esamą situacijai ir užkirsti kelią panašioms problemoms pasikartoti ateityje. Pirmiausia, Komitetas konstatavo, kad dalies konfliktinių situacijų, taip pat ir susijusių su kaltinimais nepriimtinu seksualiniu elgesiu, galima išvengti pagerinus akademinės etikos normų komunikaciją. Todėl, komiteto nuomone, būtina parengti ir įgyvendinti papildomą dėstytojų ir studentų informavimo programą, apimančią tarpusavio bendravimo normas, jų pažeidimo atpažinimą ir būdus apie tokius pažeidimus pranešti ir sulaukti savalaikės pagalbos ir konsultacijų. Taip pat būtina patikslinti ir papildyti VDA Etikos kodeksą bei patikslinti reguliarių studentų grįžtamojo ryšio anketų formuluotes, leisiančias tiksliau atpažinti netoleruotino elgesio apraiškas ir operatyviai jas užkardyti.

    Dabartinė situacija Vilniaus fakulteto Tapybos katedroje bei viešumoje pasirodę skundai dėl dviejų kitų dėstytojų, gavus daugiau informacijos, bus svarstomi atskirame komiteto posėdyje.