Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama 700 metų Vilniaus jubiliejui”

2023 m. lapkričio 14 d. 18 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6) dr. Mariaus Daraškevičiaus paskaita “Vilniaus rūmai: vidaus erdvių planavimo ypatumai XVIII a. pabaigoje“

Pastaraisiais metais Vilniuje atnaujinti ne vieni istoriniai didikų rūmai. Per ilgą Vilniaus miesto istoriją kito ir šių pastatų paskirtis, ir vidaus erdvių planinė struktūra. Paskaitoje bus aptariamas trumpas, tačiau labai ryškų pėdsaką palikęs XVIII amžiaus pabaigos laikotarpis. Tuo metu Vilniaus didikų rūmai buvo intensyviai pertvarkomi. Pokyčiai pastebimi tiek pastatų fasaduose, tiek interjerų puošyboje, tiek jų vidaus erdvių struktūroje. Paskaitoje, pasitelkiant archyvinius šaltinius, architektūrinių mūro tyrimų ataskaitas ir amžininkų prisiminimus, žvelgiama į XVIII a. pabaigos Vilniaus rūmų planinės-funkcinės sandaros pakeitimus. Šiame architektūriniame pasakojime atskirų patalpų, jų grupių kaita ir jos priežastys analizuojamos atsižvelgiant į bendrus Europos kilmingųjų namų raidos procesus. Sudarytos Vilniaus rūmų planinės-funkcinės schemos atskleidžia patalpų tarpusavyje ryšius, parodo jų kaitą, o kartu byloja apie siekį ne tik modernizuoti namus, bet ir atliepti savininkų gyvenimo būdo pokyčius XVIII a. pabaigos Vilniuje. Tikimasi, kad Vilniaus didikų rūmų funkcionavimo aptariamuoju laikotarpiu išnarpliojimas leis giliau pažinti trumpą, bet labai reikšmingą miesto architektūros raidos etapą.

Marius Daraškevičius – humanitarinių mokslų daktaras, architektūros istorikas, architektas, architektūros paveldo specialistas, Vilniaus dailės akademijos lektorius. Nuo 2021-ųjų – VDA Panemunės pilies direktorius. Jo moksliniai tyrimai aprėpia Naujųjų laikų Europos architektūros istoriją ir teoriją, Rytų Europos architektūrą bei taikomąją ir dekoratyvinę dailę, Lietuvos bajorų materialinę kultūrą. M. Daraškevičius yra mokslinių straipsnių ir knygų, skirtų dvarų architektūrai, autorius. 2022 m. Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos apdovanotas už geriausią humanitarinių mokslų srities disertaciją, o jo mokslinė studija „Magiškasis kambarys arba dvaro vaistinėlė“ (leidykla LAPAS) geriausių knygų rinkimuose „Knygos 2021“ pateko tarp dešimties geriausiųjų lietuvių autorių negrožinių knygų.

Registracija į paskaitą

Tiesioginė paskaitos transliacija