Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama 700 metų Vilniaus jubiliejui”

2023 m. gruodžio 5 d. 18 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6) dr. Indrės Užuotaitės paskaita „Medinė architektūra Vilniuje – ką ir kaip saugome“.

Paskaita skirta pasigilinti į medinės architektūros paveldą Vilniuje, jo saugojimo problemas bei priemones. Medinė architektūra yra Vilniaus istorinio audinio dalis. Nors Vilnių kaip medinį miestą šiandien sunkiai suvokiame, tačiau dar XX a. pradžios statistika rodo, kad dauguma namų mieste buvo mediniai. Kur paslėptas tas medinis miestas? – jo fragmentus matome istoriniuose sostinės priemiesčiuose, kuriuose vis dar telkiasi medinės architektūros arealai. Turime medinę bažnyčią Pavilnyje, Naujojoje Vilnioje – cerkvę, tačiau daugiausiai istorinės medinės architektūros priskiriama gyvenamajai funkcijai. Neišvengiamai keičiantis miestui ir jo užstatymui, medinė architektūra susiduria su sunykimo bei naikinimo grėsmėmis, nuo kurių kenčia ir vizualinis miesto tapatumas, istorinių priemiesčių vietos dvasia (genius loci). Tad kaip apsaugoti medinį paveldą ir jo nematerialias formas?

2019–2022 m. restauruotas gyvenamasis namas Užupyje, Polocko g. 52, tapo įkvepiančia sėkmės istorija. Pastato restauravimo ir pritaikymo Medinės miesto architektūros muziejui projektas šiemet įvertintas Kultūros paveldo komisijos įsteigtu apdovanojimu „Paveldo DNR“, pirmą kartą teikiamu NAA – Nacionaliniu architektūros apdovanojimu bei prestižiniu Europos kultūros paveldo / Europa Nostra apdovanojimu. Apdovanojimai parodo, kad
medinio paveldo problematika aktuali tiek Lietuvos, tiek ir visos Europos paveldosaugos lauko specialistams. Tačiau ar to pakanka?

Dr. Indrė Užuotaitė – istorikė, menotyros mokslo daktarė, kultūros paveldo specialistė. Nuo 2022 m. vadovauja Medinės miesto architektūros muziejui. Nuo 2015 m. dėsto Vilniaus dailės akademijos Restauravimo (buv. Paminklotvarkos) katedroje. Nuo 2022 m. – Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, draugijos pirmininko pavaduotoja.

Registracija į paskaitą

Paskaitos įrašas

Dr. Indrė Užuotaitė