Viešų paskaitų ciklas „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos. Skiriama 700 metų Vilniaus jubiliejui”

2023 m. lapkričio 28 d. 18 val. Vilniaus dailės akademijos Gotikinėje salėje (Maironio g. 6) dr. (hp) Rūtos Janonienės paskaita “Dailininkai Januševičiai ir „archeologijos‟ sąjūdis Lietuvoje”

Paskaitoje bus aptariama trijų vienos dailininkų šeimos atstovų kūryba, atspindinti XIX a. viduryje suaktyvėjusį susidomėjimą Lietuvos senovės paminklais, jų kaupimu ir tyrinėjimu. Marcelis Januševičius vyresnysis, geriau žinomas kaip Martynas Januševičius (apie 1780–po 1842 m.), ir jo sūnus Marcelis atvyko į Vilnių iš Podolės, abu studijavo Vilniaus universitete. Marcelio Januševičiaus jaunesniojo (1805–po 1864) sūnus Stanislovas (1834–po 1864) gimė jau Vilniuje. Visų jų meninė veikla įvairiais aspektais buvo susijusi su architektūros, dailės ar archeologijos paminklų vizualiniu fiksavimu ir reikšmingai prisidėjo prie XIX a. Vilniaus ikonografijos suformavimo. Išlikę šio pobūdžio kūriniai atskleidžia Januševičių ryšius su Eustachijumi ir Konstantinu Tiškevičiais, Adomu Honoriu Kirkoru ir sąsajas su Vilniaus Archeologijos komisijos bei Senienų muziejaus veikla. Ypač tai pasakytina apie akvarelių ciklą „Vilniaus miesto senovė‟ ir archeologijos veikalų iliustracijas.

Dr. (hp) Rūta Janonienė – meno istorikė ir parodų kuratorė, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto Senosios dailės skyriaus vedėja, nuo 2016 m. – tikroji Lietuvos mokslų akademijos narė. Savo tyrimais aprėpia platų meno reiškinių lauką nuo gotikos iki romantizmo. Daug dėmesio menotyrininkė skiria biografistikos žanrui, yra parašiusi monografijas apie Vilniaus meno mokyklos kūrėjus Joną Rustemą (1999) ir Kazimierą Jelskį (2003), bendradarbiavo rengiant Lietuvos dailininkų žodyną. Žmonių istorijos, likimai ir siekiai atsispindi ir jos knygose apie Vilniaus architektūros paminklus: ,,Sapiegų rūmai Antakalnyje" (2012, bendraautorius Evaldas Purlys) ir ,,Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje" (2010). 2011 m. R. Janonienei paskirta Lietuvos mokslų akademijos mokslo premija už darbų ciklą ,,Lietuvos bernardinų meninis paveldas. Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai'', 2020 m. apdovanota ordino ,,Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi.

Registracija į paskaitą

Paskaitos įrašas

Dr. (hp) Rūta Janonienė