Praėjusį penktadienį įvyko Vilniaus dailės akademijos Vilniaus fakulteto diplomų įteikimų iškilmės. Diplomai buvo teikiami meno doktorantūros, magistro ir bakalauro absolventams. Visus susirinkusius šventės dalyvius sveikino VDA rektorė prof. Ieva Skauronė, Vilniaus fakulteto dekanas prof. Marius Pranas Šaliamoras, tarybos pirmininkas dr. Saulius Vengris, studentų atstovybės prezidentė Aurėja Kriščiūnaitė bei Vilniaus dailės akademijos choras.

Sveikiname diplomuotus Vilniaus dailės akademijos meno daktarus, magistrus ir bakalaurus. Linkime jiems neišsenkančio kūrybiškumo, išliekant kritiškai mąstančiais kūrėjais.

Dalinamės šventės akimirkomis!

Nuotr. aut. Justas Kereišis