Darbą pradeda naujos sudėties VDA Senatas!

Lapkričio 10 d. pirmajame naujos sudėties VDA Senato posėdyje pirmininku penkerių metų kadencijai išrinktas Vilniaus fakulteto Dizaino katedros dėstytojas doc. Šarūnas Šlektavičius. Pirmininko pavaduotoja išrinkta Vilniaus fakulteto Grafikos katedros dėstytoja doc. Jolanta Mikulskytė.

Senatą sudaro 30 narių. Naujų narių sąrašas

Linkime VDA Senato nariams sėkmės dirbant Akademijos labui!


VDA Senato pirmininkas doc. Šarūnas Šlektavičius


VDA Senato pirmininko pavaduotoja doc. Jolanta Mikulskytė

 


Senatas yra VDA akademinių reikalų valdymo organas, atsakingas už akademinius ir jiems įtaką darančius bendruosius VDA reikalus. Senatas atsako už VDA reikalų svarstymo kolegialumą, problemų sprendimų priėmimą laiku, taip pat už tai, kad jo sprendimai atitiktų bendruosius VDA interesus.

2016-2021 m. kadencijos Senato paskutinis posėdis įvyko spalio 13 d., kuriam vadovavo pirmininkė Vilniaus fakulteto Grafikos katedros vedėja prof. Marija Marcelionytė-Paliukė, pirmininkės pavaduotojas Skulptūros katedros vedėjas prof. Petras Mazūras. Dėkojame Senato nariams už darbą sprendžiant Akademijai reikšmingus klausimus.