• Naujienlaiškis
 • Naujienos

  Panemunės pilies galerija

  Galerijoje rengiamos Akademijos dėstytojų, studentų, absolventų, bakalauro ir magistro baigiamųjų darbų parodos, meno kūrėjų, Akademijos ir kitų muziejų rinkinių, Lietuvos ir užsienio šalių dailės, dizaino, architektūros, fotografijos ir medijų meno parodos, organizuojamos kūrybinės dirbtuvės, paskaitos, konferencijos, kiti Akademijos tikslus ir funkcijas atitinkantys meno ir kultūros renginiai.

  XVII a. pradžios renesansinės pilies ekspozicijų erdvės skleidžia savitą praeities dvasią, stipriai įtakodamos kiekvieną čia eksponuojamų parodų ir suteikdamos joms išskirtinę naują prasmę.


  Parodos

  2013 m.
  Česlovas Lukenskas „Mumifikatai“
  Miniatiūrų tapybos konkurso Lidijos Meškaitytės vardinei premijai laimėti darbų paroda
  Miniatiūrų tapybos plenero Panemunės pilyje darbų paroda

  2014 m.
  Donatas Dovidavičius, Kęstutis Lanauskas, Mindaugas Jurėnas „Skulptoriai pilyje“
  Mindaugas Pauliukas „Kelionė“
  Daiva Zubrienė „Obuolio seksualumas“
  VDA Vilniaus fakulteto Grafikos katedros studentų praktikos darbų paroda
  Tarptautinio simpoziumo „Veltinis 2014“ – „Dinamiška tekstilė: nuo vietinio konteksto iki tarpsritinių eksperimentų“ darbų paroda

  2015 m.
  Mantas Maziliauskas „Svečių kambarys arba Nemirtingumas“
  Paulius Daujotas „Kiti kraustuliai“
  Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Metalo plastikos katedros studentų darbų paroda
  Vilniaus dailės akademijos Vilniaus ir Kauno fakultetų Tekstilės katedrų studentų darbų paroda
  „Aktyvi tekstilė“
  Grafikos katedros studentų kūrybinių dirbtuvių paroda „PILIS 1“

  2016 m.
  Fotografė Dovilė Budreikaitė-Dagienė „Lietuvos kultūros veikėjų portretai“
  VDA Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedra „Sumegztoje kvadratinėje vienumoje“, gegužės 06 – liepos 4 d.
  VDA paroda „programa 621W10001“, liepos 4 – spalio 17 d.
  VDA „Audimai. Šimtmetis“, liepos 6 – rugsėjo 15 d.
  VDA Tapybos katedros studentų „Kur vinukai?“, rugsėjo 16 – lapkričio 16 d.

  2017 m.
  VDA Keramikos katedros studentų „Keramikos darbų paroda“
  Rima Blažytė „Rimbla  in Panemunė“, gegužės 30 – birželio 12 d.
  V. Grybo memorialinis muziejus „Išraiškos II dalis. Mokomės iš meistrų“
  „Justinas Vaitiekūnas. Panemunės pilyje“, birželio 22 – spalio 31 d.
  VDA Tapybos katedros studentų „Plenerjumas“, rugsėjo 14 – spalio 27 d.
  VDA Keramikos ir Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrų studentų  paroda, lapkričio 02 – 2018 m. gegužės 2 d.

  2018 m.
  VDA Keramikos ir Monumentaliosios tapybos ir scenografijos katedrų studentų  paroda, lapkričio 02 – 2018 m. gegužės 2 d.


  Parodų planas

  Paraiškos ateinantiems kalendoriniams metams teikiamos nuo spalio 1 d. iki spalio 31 d.

  Parodos Panemunės pilies galerijoje paraiška

  Parodų rengimo taisyklės (informacija ruošiama)

  Salių planai (informacija ruošiama)


  Informacija lankytojams:

  Vytėnų g. 53, Pilis I k., Jurbarko r.
  Panemunės pilies galerija atvira lankytojams kasdien, išskyrus pirmadienius, nuo 10.00 iki 17.00 val.
  Likus 20 min. iki pilies uždarymo lankytojai nebeįleidžiami.
  Valstybinių švenčių dienomis Panemunės pilis ir galerija nedirba.


  Facebook

  Oficialus Panemunės pilies tinklapis