Tegyvuoja pankai

Darbo vadovas: prof. dr. Jolanta Vazalinskienė

Kolekcijos kūrimo strategijos objektu pasirinktas vyriškas kostiumas, kaip idėjos išraiška, perteikia nuolatinį žmogaus artėjimą link Dievo. Kostiumuose persipinantys ryškūs pankų subkultūros elementai ir subtilūs tikėjimo ženklai, kiekvienas savaip reikalauja tinkamos erdvės ir vietos. Votai perkeliami į pankišką rūbą – baikerio švarką, o ant iš lopų susiūto megztinio išsiuvinėjama Šv. Rašto eilutė. Avalynė sugalvota kaip kerzinio bato, prigijusio pankų kultūroje ir atėjusio iš militaristinės nešiosenos, provaizdis, miksuotas su pirmųjų krikščionių avalyne. Kolekcijos personažas skatina būti drąsiu ir siekiančiu permainų, gyventi tiesoje ir ją liudyti.

Teorinė darbo dalis: Bažnytinio meno ir pankų vizualinio paveldo sąveika šiuolaikiniame kostiume
Darbo vadovas: prof. dr. A. Aleksandravičiūtė

Magistriniame darbe norėjau nagrinėti man asmeniškai aktualią šiuolaikinės krikščioniškumo sampratos ir jos vizualizacijos temą. Todėl siekdama sujungti bažnytinio paveldo ir pankų subkultūros paveldą, nagrinėjau šioms sritims būdingus reiškinius ir temas. Matyt sunkiausia ir buvo atsirinkti detales bei vaizdinius iš tokios neišsemmiamos temos kaip bažnytinis menas, juk čia telpa ir architektūra, taikomasis menas, liturginiai rūbai, simboliai, audiniai ir atlikimo technikos. Tas pats ir su pankų subkultūros paveldu  - norėjau panką pateikti kaip drąsų individą, ieškantį išeities iš pilkos visuomenės normų. Todėl pagrindinis tyrimo klausimas – kokiomis teorinėmis nuostatomis bei praktiniais metodais remiantis, galima transformuoti ir panaudoti skirtingos ir net prieštaringos kilmės kultūrinio paveldo elementus šiuolaikinei vartosenai, siekiant deramai reprezentuoti kostiumo autoriaus tikėjimą ir įsitikinimus bei skatinti tikintįjį atsakingai reprezentuoti religinius įsitikinimus.